Aktualności

piątek, 22 maja 2020

Projekt "GreenGo! Zielona infrastruktura na obszarach wiejskich" wyróżniony w publikacji Uniwersytetu ONZ

Zdj. Fragment okładki raportu

Realizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa działania w województwie mazowieckim i lubelskim zostały zaprezentowane jako dobra praktyka w materiale UN University.

Materiał Instytutu studiów zaawansowanych w zakresie zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio (UNU Institute for the Advanced Study of Sustainability, UNU-IAS) stanowi prezentację wybranych projektów, nagrodzonych RCE Awards.

Wyróżnienie to docenia wysiłki na rzecz promowania wiedzy o środowisku i zrównoważonego rozwoju, realizowane w ramach kilkudziesięciu ośrodków Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development (RCE). Instytucje te łączą podmioty z różnych sektorów, zaangażowane w praktyczną realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest częścią konsorcjum RCE Warsaw Metropolitan, w którego prace zaangażowani są partnerzy akademiccy (jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Akademii Sztuk Pięknych), Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a także kilkanaście instytucji państwowych i organizacji społecznych.

GreenGO! w praktyce

Realizowany w latach 2015-2017 w gminach województwa lubelskiego i mazowieckiego projekt angażował zespoły uczniowskie oraz społeczności lokalne w badanie otaczającej przyrody oraz mapowania potencjalnych zagrożeń dla jej stanu.

Inicjatywa, dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wsparta została honorowym patronatem ministrów (rolnictwa oraz środowiska) oraz marszałków województw, objętych programem. W jego ramach zespoły szkolne analizować mogły zieloną (i błękitną) infrastrukturę swoich rodzinnych stron - drzewa, cieki wodne czy elementy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

Dzięki współpracy z samorządem oraz lokalnymi społecznościami, w których żyją, dzieci i młodzież szkolna mogła nie tylko zbadać stan środowiska w ich okolicy (i zmapować go na dedykowanym projektowi geoportalu), ale również przygotować zestaw rekomendacji oraz potencjalnych wyzwań, związanych np. z planowanymi na terenie gmin inwestycjami.

Zróżnicowany charakter gmin, z których pochodziły zespoły szkolne, umożliwił zaobserwowanie skutków procesów, dotykających polską wieś - w tym tereny, będące częścią obszarów metropolitarnych i doświadczające suburbanizacji.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2023