Partnerstwo SDGs "Razem dla środowiska"

 

"Żyjemy w złożonym świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych nie może odnieść sukcesu sama. Partnerstwo musi nadal znajdować się w centrum naszej strategii."

António Guterres

Potrzeby, cele i adresaci

logo partnerstwoCelem Partnerstwa jest dążenie do zrównoważonego rozwoju w warunkach współpracy wielu stron, w oparciu o zasadę odpowiedzialności za środowisko. Partnerstwo inicjuje projekty wspierające realizację środowiskowego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs). Jest platformą wymiany myśli, idei, doświadczeń, dobrych praktyk oraz szerokiej współpracy na rzecz SDGs. Projekty Partnerstwa ukierunkowane są na edukację, budowanie świadomości oraz realne działania na rzecz środowiska.

Partnerstwo zrzesza:

  • firmy, zrzeszenia firm i izby gospodarcze,
  • instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe,
  • jednostki administracji publicznej, centralne i samorządowe,
  • organizacje pozarządowe.

 

Przystąpienie do partnerstwa

Partnerstwo opiera się na dobrowolnej deklaracji przystąpienia podmiotu do Partnerstwa i realizowania wspólnie przedsięwzięć proponowanych przez inicjatora Partnerstwa (UNEP/GRID-Warszawa) i poszczególnych uczestników.

Instytucje i organizacje zainteresowane wstąpieniem do Partnerstwa zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Działania w partnerstwie

Projekty na rzecz środowiska

Włączanie się Partnerów w programy UNEP/GRID-Warszawa. Inicjowanie nowych projektów. Realizacja działań powiązanych ze wskaźnikami realizacji SDGs i miernikami wpływu na środowisko.

Spotkania: wiedza, dyskusja i networking

Spotkania realizowane w Partnerstwie to zarówno międzynarodowe i krajowe konferencje, jak i w warsztaty czy nieformalne spotkania w kameralnym gronie, których celem jest wzmocnienie wiedzy Partnerów na temat powiązań biznesu i potrzeb środowiska. Są inspiracją do działań na rzecz zrównoważonego rozwijania biznesu i okazją do nawiązywania nowych relacji biznesowych.

Kierunki aktywności Partnerów:

  • włączanie się Partnera w realizację środowiskowych projektów realizowanych przez UNEP/GRID-Warszawa,
  • inicjowanie przez Partnera/-ów i UNEP/GRID-Warszawa nowych projektów środowiskowych.

Raporty tematyczne

Opracowania promujące wiedzę i dorobek projektowy Partnerstwa oraz poszczególnych Partnerów. Wzmocnienie i upowszechnienie wiedzy na temat środowiskowych kontekstów zrównoważonego rozwoju. Prezentacja dobrych praktyk środowiskowych Partnerów. Wnioski z dyskusji dotyczących zrównoważonego rozwijania biznesu.

 

 

Dowiedz się więcej o celach

Cel 1. Koniec z ubóstwem
Cel 2. Zero głodu
Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 4. Dobra jakość edukacji
Cel 5. Równość płci
Cel 6. Czysta woda i warunku sanitarne
Cel 7. Czysta i dostępna energia
Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Cel 10. Mniej nierówności
Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności
Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu
Cel 14. Życie pod wodą
Cel 15. Życie na lądzie
Cel 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Cel 17. Partnerstwo na rzecz celów

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024