Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, działające w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, z siedzibą w Warszawie, 00-685, ul. Poznańska 21 lok. 29. Z administratorem można kontaktować się za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych działań związanych z realizacją projektów Administratora, jak również w ramach wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w ramach działań informacyjno-edukacyjnych związanych z działalnością statutową Administratora, dotyczących m.in. ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, edukacji geoinformacyjnej, np. gdy wysyłamy newsletter, e-mailingi z informacjami o projektach czy prośbę o włączenie się do projektu, udziału w konkursie lub prowadzonych kampaniach - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,

  2. w przypadku świadczenia przez nas na rzecz Pani/Pana drogą elektroniczną usług, których dysponentem jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, np. dotyczących korzystania z aplikacji internetowych lub mobilnych, w tym zakładania i zarządzania kontem lub kontami dostępowymi do tych aplikacji, oraz zapewnienia obsługi tych kont - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie

  3. w ramach realizacji projektów, w których działamy w imieniu i na rzecz stron trzecich (np. organów administracji publicznej, zarządzających funduszami europejskimi i innych finansujących nasze działania statutowe w ramach dotacji itp.) na podstawie odrębnych oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych, wymaganych z tytułu realizacji tych projektóww zakresie obowiązków sprawozdawczości i raportowania i innych,

  4. obsługi zgłoszeń, które są kierowane do Centrum UNEP/GRID-Warszawa (np. przez formularz kontaktowy lub poprzez e-mail).

 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

  2. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, o ile jest to zgodne z odrębnymi przepisami prawa,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,

  5. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

  6. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

 5. Ponadto informujemy, że w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Będziemy przechowywać Państwa dane dla celów archiwizacyjnych oraz w celu zapewnienia tzw. rozliczalności, czyli wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane te będziemy przechowywać przez okres, w którym Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest zobowiązane do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 7. Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe są traktowane poufnie i są chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem ich osobom trzecim. To znaczy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyrażono na to odrębną zgodę.

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024