Nasza misja

UNEP/GRID-Warszawa, jako ośrodek afiliowany przy United Nations Environment Programme, UNEP (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska) realizuje w Polsce misję UNEP, wspierając i inspirując partnerów w działaniach na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Potrójny kryzys planetarny – zmiana klimatu, utrata bioróżnorodności oraz rosnące zanieczyszczenie środowiska – wyznacza kierunek działań realizowanych wspólnie z przedstawicielami administracji, samorządami lokalnymi, biznesem, instytucjami nauki oraz szeregiem instytucji i ekspertów wspierających.

UNITED NATIONS ENVIRONENT PROGRAMME (UNEP)

logo UN EnviromentDziałalność United Nations Environment Programme, UNEP (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska), została zainicjowana na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku.

UNEP, od chwili powołania przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, przewodzi na szczeblu globalnym inicjatywom podejmowanym w sferze ochrony środowiska, rozbudowuje system prawa międzynarodowego (konwencje i protokoły), wpływając na kształtowanie prawodawstwa poszczególnych państw w zakresie polityki środowiskowej, oraz wspierając nawiązywanie partnerstw w trosce o naszą Planetę.

Informuje, edukuje oraz inspiruje, pomagając w dążeniu do poprawy jakości życia obecnego pokolenia bez narażania przyszłych – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

 

GLOBAL RESOURCE INFORMATION DATABASE (GRID)

Program Global Resource Information Database, GRID (Światowa baza danych o zasobach Ziemi), został utworzony przez UNEP w 1985 roku.

Zadaniem współpracujących ośrodków jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji, w tym szczególnie przestrzennej, celem wzmocnienia efektywnego zarządzania środowiskiem. Dane i informacje przekazywane są w formie baz danych, map tematycznych, ale także interaktywnych story map czy raportów opracowanych zgodnie z metodyką foresight.

Efekty działalności ośrodków sieci GRID publikowane są na platformie World Environment Situation Room.

mapa gridow

 

UNEP FINANCE INITIATIVE (UNEP FI) 

unepfiUNEP Finance Initiative (UNEP FI) to partnerstwo między UNEP a globalnym sektorem finansowym, skoncentrowane na integracji zrównoważonego rozwoju z praktyką biznesową.

UNEP/GRID-Warszawa jest jedyną instytucją z Polski wspierającą Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI); tym samym znalazło się w gronie 52 organizacji z Europy.

UNEP FI współpracuje z ponad 400 członkami – bankami, ubezpieczycielami i inwestorami – oraz ponad 100 instytucjami wspierającymi na świecie. Podejmowane przez inicjatywę działania mają na celu inspirowanie i umożliwianie instytucjom finansowym poprawę jakości życia ludzi bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń. Status członka w UNEP FI jest zarezerwowany dla instytucji finansowych, natomiast instytucją wspierającą mogą zostać podmioty, których wpływ na dostarczanie wiedzy, umożliwiającej wdrażanie zasad zrównoważonego finansowania jest szczególnie istotny.

 

UN Science-Policy-Business Forum (UN SPBF)

UN SPBF – UN Science-Policy-Business Forum for the Environment – jest interfejsem między sektorem nauki, polityki i biznesu.

Ustanowione decyzją Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA) w 2017 roku, ma na celu wzmocnienie współpracy na rzecz środowiska poprzez przyspieszenie pozytywnych zmian na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie w obszarze klimatu, zrównoważonej konsumpcji, gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego wykorzystania danych i szeregu innych.

Partnerzy UN-SPBF reprezentują świat biznesu, nauki i polityki, co stanowi unikalną platformę współpracy na rzecz kształtowania zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości dla wszystkich.

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024