Aktualności

wtorek, 26 marca 2024

Zapraszamy do zgłaszania rozwiązań do rozszerzonej edycji raportu do dnia 30.04.2024

Zapraszamy Państwa do podzielenia się informacją o wdrożonym w Państwa firmie rozwiązaniu, które skutkuje zatrzymaniem lub zminimalizowaniem utraty surowca, jakim są tworzywa sztuczne, a szczególnie powstrzymaniem przedostawania się ich (w tym mikroplastiku) do środowiska.

Globalny kryzys zanieczyszczeń środowiska tworzywami sztucznymi osiągnął moment krytyczny. Dowodzą tego liczby: ilość tworzyw sztucznych w oceanach szacowana jest na poziomie 75-199 milionów ton, stanowiąc około 85% morskich odpadów (źródło). Zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi wpływają katastrofalnie na bioróżnorodność, jak i na zdrowie człowieka. W odpowiedzi,    w 2022 r. podczas Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska przyjęto Rezolucję UNEA 5/14 "End plastic pollution: Towards an international legally binding instrument”.

Rezolucja zobowiązuje państwa na całym świecie do bardziej zdecydowanej walki z zanieczyszczaniem środowiska tworzywami sztucznymi, obejmując pełny cykl życia plastiku: produkcję, projektowanie, zarządzanie odpadami. Zainicjowała prace nad Traktatem ONZ dotyczącym plastiku (UN Plastic Treaty), który powinien zostać przyjęty do końca 2024 r.

Pilnie potrzebujemy nie tylko globalnego traktatu o tworzywach sztucznych, ale również mocnych regulacji europejskich. Według UNEP, zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi może do 2040 r. zmniejszyć się aż o 80%, pod warunkiem, że korzystając z dostępnej dzisiaj technologii, rządy państw i firmy wprowadzą głębokie zmiany obejmujące zarówno przepisy jak i praktyki rynkowe, a także postawy konsumenckie.

W nawiązaniu do Rezolucji UNEA 5/14, UNEP/GRID-Warszawa ustanowił Inicjatywę#EndPlasticPollution, (więcej: link). Wnioski z dotychczasowych dyskusji  w ramach Inicjatywy zostały podsumowane w raporcie „Tworzywa sztuczne. W gospodarce, nie w środowisku.”, udostępnionym w trakcie konferencji Sustainable Industry Lab’24 (link).

Zapraszamy Państwa do publikacji wdrożonego w Państwa firmie rozwiązania, w wersji rozszerzonej raportu „Tworzywa sztuczne. W gospodarce, nie w środowisku.”. Poszukujemy rozwiązań, których celem jest zatrzymanie lub zminimalizowanie przedostawania się tworzyw sztucznych (w tym mikroplastiku) do środowiska. Rozwiązanie może stanowić m.in. nowy produkt, usługę, czy zmieniony proces produkcji, a podjęte działania mogą polegać przykładowo na zmniejszeniu zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych, czy wykorzystaniu surowców z recyklingu powyżej norm wymaganych prawnie. W raporcie, który docelowo zostanie poprzedzony słowem pani Anity Sowińskiej, wiceminister klimatu i środowiska, odpowiedzialnej m.in. za GOZ, zamieściliśmy kilka przykładowych rozwiązań wprowadzonych przez firmy, z podziałem na branże:

  • Żywność i rolnictwo
  • Opony, motoryzacja, logistyka
  • AGD, budownictwo, wyposażenie wnętrz
  • Odzież i tekstylia
  • Kosmetyki i chemia gospodarcza

Zapraszamy Państwa do zgłaszania dobrych rozwiązań do rozszerzonej edycji raportu.

Kontakt:

Katarzyna Soszyńska

ESG Manager, UNEP/GRID-Warszawa

katarzyna.soszynska@gridw.pl 

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024