Baza wiedzy

Dowiedz się więcej o najważniejszych zagadnieniach dotyczących stanu środowiska naturalnego oraz możliwościach zapobiegania potrójnemu kryzysowi planetarnemu – zmianie klimatu, utracie różnorodności biologicznej i rosnącej liczbie zanieczyszczeń.

W menu po lewej stronie możesz wybrać interesujący Cię temat, typ zasobu oraz kategorie powiązane z naszymi projektami.

Raport "Tworzywa sztuczne. W gospodarce, nie w środowisku."

Raport wstępny, 2024

Raport Inicjatywy #EndPlasticPollution jest kompleksowym przeglądem zagadnień dotyczących tworzyw sztucznych w gospodarce. Jego celem jest dostarczenie ogólnych, jak i specyficznych dla branż rekomendacji w zakresie wyzwań związanych z gospodarowaniem tworzywami sztucznymi. Rekomendacje ogólne są uniwersalne dla wielu branż i dotyczą: ekoprojektowania, logistyki, edukacji, recyklingu, legislacji oraz finansów.

Przedstawione w raporcie rekomendacje bazują na aktualnej wiedzy, trendach rynkowych i dobrych praktykach. Walor praktyczny rekomendacji wiąże się z trybem ich wypracowania—powstały w toku dyskusji prowadzonych na przestrzeni roku 2023 w Inicjatywie #EndPlasticPollution podczas spotkań interesariuszy w grupach roboczych dla poszczególnych branż. Jest więc niniejszy raport wspólnym głosem nauki, biznesu, partnerów społecznych—wszystkich środowisk zaangażowanych w sygnalizowanie wyzwań i sugerowanie optymalnych rozwiązań. 

W sprawie zgłaszania dobrych praktyk do finalnej wersji raportu, prosimy przedstawicieli firm o kontakt z Katarzyną Soszyńską: Katarzyna.Soszynska@gridw.pl

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024