Aktualności

czwartek, 12 stycznia 2023

Trudny, ale ważny rok 2022 – podsumowanie, które daje nadzieję na przyszłość

Początek nowego roku to czas podsumowań i refleksji. Rok 2022 zapisze się na kartach historii jako ten, w którym zbrojna agresja Rosji na Ukrainę wstrząsnęła naszym poczuciem bezpieczeństwa na poziomie międzynarodowym, lecz także pokazała, co oznacza solidarność na poziomie międzyludzkim. Solidarność to słowo klucz w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu klimatycznego i niezbędny element do osiągnięcia ponadnarodowych porozumień ratujących naszą planetę.  

Z perspektywy spraw ważnych dla środowiska miniony rok to kilka historycznych konsensusów, w tym:  

  • Rezolucja UNEA.5/14  „Koniec z Zanieczyszczeniem Tworzywami Sztucznymi: w kierunku prawnie wiążącego instrumentu międzynarodowego” wypracowana podczas Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska UNEA-5,  
  • plan 4 globalnych celów oraz 23 zadan szczegółowych (The Global Biodiversity Framework), przyjęty na Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej COP15, którego celem jest objęcie ochroną 30 % planety i odtworzenie 30 % zdegradowanych ekosystemów do 2030 r.,
  • utworzenie funduszu na potrzeby kompensacji strat i szkód w krajach rozwijających się, które są szczególnie narażone na niekorzystne skutki zmian klimatu, podczas 27. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP27),
  • uruchomienie, również podczas COP27, inicjatywy ENACT dla rozwiązań opartych na przyrodzie (Nature-based Solutions), która ma monitorować globalne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i degradacji ekosystemów, poprzez sprzymierzenie się z naturą.

Chcąc skutecznie przeciwdziałać 3 kryzysom planetarnym (zmianie klimatu, zanieczyszczeniom i utracie różnorodności biologicznej) musimy jednak jako ludzkość podjąć śmielsze kroki w walce o naszą bezpieczną przyszłość. Przypominają nam o tym wyniki takich raportów jak Emissions Gap Report 2022 (UNEP), stwierdzający, że nasz świat zmierza ku „niszczącym gospodarkę poziomom globalnego ocieplenia klimatu”. 

 

Światowy Dzień Środowiska 2022 

Dla UNEP/GRID-Warszawa był to niezwykle pracowity rok pełen stałych punktów w kalendarzu, a także nowych współprac i inicjatyw. Jak zawsze na początku czerwca uruchomiliśmy ogólnopolską kampanię społeczną w ramach Światowego Dnia Środowiska (World Environment Day), której globalne hasło brzmiało w tym roku: „Only One Earth”. Skąd ta myśl przewodnia? Pod tym samym hasłem 50 lat wcześniej, w 1972 roku, w Sztokholmie obradowała Organizacja Narodów Zjednoczonych, gdy w tle rozgrywała się wojna w Wietnamie. Postanowieniem tej historycznej konferencji było powołanie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Enviroment Programme - UNEP), który od 50 lat łączy troskę o zdrowie ludzi i planety z takimi wartościami jak odpowiedzialność, pokój i poszanowanie zasad równości.  

W jubileuszowym dla UNEP roku, w obliczu spustoszenia, jakie sieje wojna w Ukrainie, hasło “Only One Earth” wybrzmiało równie mocno, co pół wieku temu. Dlatego w ramach kampanii napisaliśmy Manifest #OnlyOneEarth, będący stanowiskiem UNEP/GRID-Warszawa i agend ONZ w Polsce; UNIC i UNHCR, w sprawie pilnej potrzeby zapewnienia trwałego pokoju na naszej planecie. Treść, dostępną na stronie dlaplanety.pl, może podpisać każdy, komu leży na sercu dobro naszej planety. 

Manifest #OnlyOneEarth dotyczy każdego z nas, to głos ludzi apelujących o rozsądek i podjęcie natychmiastowych działań dla planety – naszego wspólnego domu, w którym pragniemy pokoju, stabilności oraz zdrowego środowiska, niezbędnych do zapewnienia godnego życia człowieka – tak tegoroczną kampanię skomentowała Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID-Warszawa.  

Treść Manifestu została uroczyście odczytana przez aktorkę Magdalenę Popławską, 3 czerwca podczas Konferencji w Łazienkach Królewskich, zorganizowanej przez UNEP/GRID-Warszawa. Kampania „Only One Earth” miała na celu przypomnienie jak ważne są działania, dzięki którym pewnego dnia będziemy mogli żyć razem jako jedna ludzkość, na jednej Ziemi, w zgodzie z naturą i sobą nawzajem. Dziękujemy partnerom, organizacjom wspierającym, uczestnikom konferencji oraz wszystkim, którzy podpisali manifest i włączyli się w jego upowszechnianie.  

Kampania i Manifest ONLY ONE EARTH: 

Organizator: UNEP/GRID-Warszawa 

Patroni honorowi: Komisja Europejska, Ambasada Szwecji, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 

Patronat medialny: PAP, Radio Zet, Rzeczpospolita, Onet, Ströer, Biznes i Ekologia, EkoGazeta, Sozosfera.pl, Ekologia.pl, Ekorynek.com, Ekologia i Rynek, Business Magazine, Biznestuba.pl 

Partnerzy Konferencji: IKEA Retail Polska, Kompania Piwowarska, McDonald's 

Partnerzy Manifestu: BASF Polska, PNB Paribas Bank Polska, Carrefour, ERGO Hestia, Fundacja Veolia Polska, Grupa Żywiec, IKEA Retail Polska, Kompania Piwowarska, McDonald’s, Nhood, Polenergia, Santander Bank Polska, Stena Recycling 

Partnerzy WED: 24/7Communication, Fundacja CultureLab, Syrena Communications, TerGo 

 

#ReGeneracja 

Nasza odpowiedź na ogłoszenie przez ONZ Dekady Odtwarzania Ekosystemów działa już półtora roku. Program #ReGeneracja zbiera pod swoimi skrzydłami coraz więcej polskich ekosystemów, potrzebujących wsparcia i finansowania.  

W 2022 roku udało się nam m.in. przeprowadzić zabiegi czynnej ochrony przyrody w rezerwatach Homole i Biała Woda,  posprzątać ponad 10 km wybrzeża Bałtyku i zebrać 140 kg śmieci,  zadbać o łąki będące ptasią ostoją, leżące u podnóża stoków Kępy Puckiej, rozpocząć prace konserwatorsko - pielęgnacyjne w zabytkowej alei kasztanowców rosnącej wzdłuż Stawu Północnego w  Łazienkach Królewskich w Warszawie,  a także odtworzyć piękną łąkę kwietną na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.  

Połączyliśmy opiekę nad ekosystemami, z aktywnym wolontariatem pracowniczym - prawie 50 osób z banku BGK uporządkowało szlaki turystyczne na terenie Nadleśnictwa Krościenko oraz w Borze na Czerwonem oraz edukacją najmłodszych – w naszych warsztatach edukacyjnych wzięło udział 130 dzieci.  

W tym roku chcemy kontynuować działania w terenie przy wsparciu naszych partnerów i dalej realizować założenia Dekady Odtwarzania Ekosystemów ONZ w praktyce.  Dziękujemy firmom: Bank Pekao SA, Truvant, Interzero, Suez, Dell, Polenergia, Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, Bank Gospodarstwa Krajowego  oraz instytucjom: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Karkonoski Park Narodowy, Spółdzielnia Socjalna nad Wisłokiem, Fundacja Przyroda i Człowiek, Nadleśnictwo Rytel, Kampinoski Park Narodowy, Nadleśnictwo Gubin, Fundacja MARE, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Nadleśnictwo Nowy Targ. 

Strona programu Re.Generacja. https://re.generacja.org/  

 

Climate Leadership  

Wszyscy wiemy, że aby skutecznie przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu, biznes musi podjąć radykalne kroki na poziomie podstawowych produktów i usług, procesów produkcyjnych i zarządczych, a nawet modeli biznesowych. W dobie raportowania i ocen pozafinansowych w obszarze ESG, transformacja wzorców produkcji i konsumpcji musi dotknąć samego rdzenia modeli biznesowych, wymuszających bardziej efektywne korzystanie z surowców oraz konkretne, mierzalne działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Nasza społeczność liderów pozytywnej zmiany w biznesie z roku na rok rośnie. Od 2019 roku coraz więcej firm dołącza do programu Climate Leadership i wypracowuje w eksperckim gronie swoje proklimatyczne zobowiązania. W 2022 roku wśród uczestników programu znaleźli się: BOŚ Bank, BASF, Bank BANP Paribas, Carrefour, Credit Agricole, Hutchinson, Mc Donald’s, Orsted, PZU, Samsung Electronics, Santander Bank, Signify, Stena Recycling, ERGO Hestia, jak i Zakładów Farmaceutycznych Polpharma. 

14 września 2022 w Varso Place zorganizowaliśmy konferencję “Dlaczego klimat?”, na której przedstawiciele instytucji międzynarodowych, ambasad, biznesu oraz eksperci rozmawiali o działaniach w kontekście globalnych wyzwań kryzysu klimatycznego. Miesiąc później  światło dziennie ujrzała publikacja „Biznes na rzecz zmiany 2022”, stanowiąca podsumowanie prac ostatniej edycji. W tegorocznej edycji opisane zostały zobowiązania oraz działalność firm z różnych sektorów takich jak: finanse, ubezpieczenia, OZE, farmacja, chemia i inne. W dużej mierze działania podejmowane w edycji 2022 opierały się o kierunki związane z mierzeniem i redukcją śladu węglowego, a także rozwojem wiedzy wśród dostawców i pracowników, jak i transformacją rolnictwa w kierunku praktyk regeneratywnych. Publikacja zawiera również 16 tekstów eksperckich przygotowanych przez pracowników UNEP/GRID-Warszawa oraz niezależnych ekspertów programu Climate Leadership, które dotykają takich zagadnień jak m.in.: znaczenie mokradeł i ochrona bioróżnorodności, bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone rolnictwo, zanieczyszczenie plastikiem i wyzwania w ekoprojektowaniu, sprawiedliwa transformacja, elektromobilność, upcycling w modzie, dieta roślinna, czy greenwashing. 

Strona programu Climate Leadership. https://climateleadership.pl/  

 

Start Inicjatywy #EndPlasticPollution 

Ponieważ problem plastikowych odpadów urósł dziś do rozmiarów globalnego kryzysu, w marcu 2022, podczas piątego Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-5) państwa przyjęły rezolucję wzywającą do jego zakończenia (UNEA 5/14 „Koniec z Zanieczyszczeniem Tworzywami Sztucznymi: w kierunku prawnie wiążącego instrumentu międzynarodowego"). Państwa członkowskie, które ją podpisały, zobowiązały się wypracować międzynarodowe prawo rozstrzygające problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem. Rezolucja dotyczy pełnego cyklu życia plastiku, w tym jego produkcji, projektowania i zarządzania odpadami.  

Nawiązując do jej postanowień, we wrześniu 2022 zainaugurowaliśmy Inicjatywę #EndPlasticPollution (https://endplasticpollution.eu/), która jest platformą do dyskusji i wymiany najlepszych praktyk między szerokim gronem interesariuszy, w tym środowiskiem naukowym i biznesem. Naszym celem jest połączenie sił w działaniach przeciw zanieczyszczeniu plastikiem, a jednym z efektów będzie wypracowanie rekomendacji dla powstającego prawa międzynarodowego.  Musimy zoptymalizować proces produkcji oraz wykorzystania tworzyw sztucznych, a w efekcie zredukować zanieczyszczenia plastikiem do minimum.  

 

9. edycja programu Eco-Miasto  

28 września 2022 w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, wraz z Ambasadą Francji w Polsce oraz m. st. Warszawa i partnerami, zorganizowaliśmy konferencję zwieńczającą 9. edycję programu dla samorządów Eco-Miasto. Od inauguracji w lutym 2022, program angażował różnych aktorów życia gospodarczego, politycznego, naukowego i społecznego wokół idei zrównoważonych miast. Zaangażowanie samorządów w tegoroczną edycję pokazało, że zielona rewolucja w polskich miastach jest już nie do zatrzymania.  

Konkurs Eco-Miasto co roku nagradza miejskie projekty, które znacznie poprawiają jakość życia mieszkanek i mieszkańców w aglomeracjach miejskich, a przede wszystkim pozytywnie wpływają na środowisko. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło zwycięzców w pięciu kategoriach konkursowych: Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii, Zrównoważona Mobilność, Odpady i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, Zieleń Miejska, Błękitno-zielona Infrastruktura oraz Gospodarka Wodna. Dodatkowo partnerzy strategiczni programu (Renault Polska, Eiffage Polska, Nhood Polska) przyznali swoje wyróżnienia.  

Zobacz pełną listę laureatów 9. edycji Eco-Miasto. https://www.gridw.pl/pl/aktualnosci/znamy-laureatow-9-edycji-konkursu-eco-miasto.  

 

Powyższe wydarzenia to tylko część naszej pracy na rzecz środowiska. Śledźcie nas w mediach społecznościowych, aby na bieżąco otrzymywać informacje ze świata ochrony środowiska i wspólnych starań o zdrową planetę. Zapraszamy na nasze profile na Facebooku, LinkedIn, Twitterze i Instagramie, a także do słuchania naszego podcastu "Kwadrans z klimatem".  

 

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024