Aktualności

czwartek, 29 września 2022

Znamy laureatów 9. edycji konkursu Eco-Miasto

Zwieńczeniem konferencji „Nadzieja w czasach niepewności”, która odbyła się 28 września 2022 w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, było ogłoszenie laureatów tegorocznej edycji konkursu Eco-Miasto. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło zwycięzców w pięciu kategoriach konkursowych, w każdej z nich osobno dla miast powyżej oraz poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Ostatecznie, w 9. edycji konkursu przyznano dziewięć nagród — w kategorii Gospodarka Wodna, przyznano tylko jedną nagrodę oraz pięć wyróżnień.

Konkurs Eco-Miasto w ciągu dziewięciu swoich edycji nagradzał miejskie projekty, które znacznie poprawiają jakość życia mieszkanek i mieszkańców w aglomeracjach miejskich, a przede wszystkim pozytywnie wpływają na środowisko. Nagrody za te osiągnięcia wręczyli Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa i Audelin Chappuis, radca ds. współpracy kulturalnej w Ambasadzie Francji i dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce.

 

Poniżej prezentujemy listę zwycięzców i miast wyróżnionych w konkursie Eco-Miasto 2022:

Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii

W kategorii: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii nagrodę dla miasta poniżej 100 tys. mieszkańców zdobyło miasto Kalety za kompleksową i konsekwentną poprawę efektywności energetyczną budynków.

Dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców nagrodę przyznano miastu Gdynia, które od wielu lat działa na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków, współpracuje w systemie partnerstw i przeprowadza konsultacje społeczne wszystkich zainteresowanych stron.

Zrównoważona Mobilność

W kategorii: Zrównoważona Mobilność nagrodę dla miasta poniżej 100 tys. mieszkańców zdobyła Stalowa Wola — laur w tej kategorii został przyznany za wysoki poziom rozwoju zrównoważonej mobilności oraz dużą liczbę tras rowerowych. Stalowa Wola posiada również własną, konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju elektromobilności.

Dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców nagrodę przyznano dla miasta, które ma spójną politykę dotyczącą mobilności — Wrocław, które jako jedna z pierwszych miejscowości w Polsce opracowała plan zrównoważonej mobilności miejskiej nowej generacji.

Odpady, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

W kategorii: Odpady, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym nagrodę dla miasta poniżej 100 tys. mieszkańców zdobyło miasto Zamość. Jury przyznało nagrodę za osiągnięcie wysokiego poziomu recyklingu oraz system indywidualnej segregacji odpadów w zabudowie wielolokalowej.

Dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców nagrodę przyznano miastu Rybnik, które realizuje wysoki poziom recyklingu, a na swoim obszarze zrealizowało wiele inwestycji w Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Zieleń Miejska, Błękitno-zielona Infrastruktura

W kategorii: Zieleń Miejska, Błękitno-zielona Infrastruktura nagrodę dla miasta poniżej 100 tys. mieszkańców zdobyło miasto Konin. Miasto realizuje między innymi projekt „Zielone Korytarze Miejskie”, których elementami są parki kieszonkowe oraz zielone podwórka.

Dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców nagrodę przyznano miastu Kraków za kompleksowe rozwijanie błękitno-zielonej infrastruktury w skali całego miasta, programy edukacyjne i zwiększanie świadomości wśród mieszkanek i mieszkańców miasta.

Gospodarka Wodna

W kategorii: Gospodarka Wodna, przyznano jedną nagrodę: dla miasta Gdańsk. Miasto spełnia wszystkie dyrektywy polityki ściekowej i odnotowuje o wiele wyższe niż wymagane przez polskie prawo normy. Dodatkowo prowadzi wiele inicjatyw edukacyjnych, a w samym mieście stosuje się rozwiązania zbierające i ponownie wykorzystujące wodę opadową.

Dodatkowo partnerzy strategiczni przyznali następujące wyróżnienia:

* Firma Renault nagrodziła miasta: Wrocław i Stalową Wolę, za realizację rozwiązań z zakresu elektromobilności. Eiffage Polska wyróżniła Kalety oraz Gdynię za poprawę efektywności energetycznej na swoim obszarze. Nhood Polska przyznała nagrodę Miastu i Gminie Łomianki za realizację zielonych miejskich inwestycji.

Gratulujemy!

 

Konferencja Eco-Miasto 2022 „Nadzieja w czasach niepewności” była podsumowaniem tegorocznej edycji projektu Eco-Miasto, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce i UNEP/GRID-Warszawa. Projekt został zainicjowany w 2013 r. i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród jednostek samorządu terytorialnego inicjatyw związanych z ochroną środowiska i propagowaniem rozwiązań ekologicznych.

W ramach programu Eco-Miasto prowadzony jest konkurs dla samorządów, warsztaty regionalne, geoportal z przeglądem dobrych praktyk miejskich oraz międzynarodowa konferencja.

„Eco-Miasto 2022:
Organizatorzy:
Ambasada Francji w Polsce, UNEP/GRID-Warszawa
Partnerzy strategiczni: Ceetrus Properties, NHOOD Polska, Renault Group, Eiffage Immobilier

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024