Aktualności

środa, 07 lutego 2024

Nowy raport "Tworzywa sztuczne. W gospodarce, nie w środowisku."

Z szacunków UNEP (2023) wynika, że w ujęciu globalnym, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym przyniesie oszczędności w wysokości 1,27 biliona dolarów (analiza kosztów i wpływów z recyklingu). Dalsze 3,25 biliona dolarów może zostać zaoszczędzone dzięki eliminacji strat związanych z utratą zdrowia ludzi i degradacją ekosystemów oraz pogłębianiem się kryzysu klimatycznego, a także uniknięciem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi. Zmiana ta mogłaby również skutkować do 2040 r. globalnym wzrostem netto miejsc pracy o 700 000.   

Inicjatywa #EndPlasticPollution UNEP/GRID-Warszawa została ustanowiona jako odpowiedź na Rezolucję UNEA 5/14 "End plastic pollution: Towards an international legally binding instrument". Została ona podjęta podczas Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska w 2022 roku, w momencie, w którym globalny kryzys zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi osiągnął poziom krytyczny. Inger Andersen, dyrektor wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), nazwała przyjęcie Rezolucji “triumfem planety Ziemi nad jednorazowymi tworzywami sztucznymi.”. 

Jest to zobowiązanie państw na całym świecie do bardziej zdecydowanej walki z zanieczyszczaniem środowiska tworzywami sztucznymi i obejmuje pełny cyklu życia plastiku: produkcję, projektowanie, zarządzanie odpadami. Efektem rezolucji są trwające prace nad Traktatem ONZ dotyczącym plastiku (UN Plastic Treaty), który do końca 2024 roku powinien zostać związany.  

Opublikowany raport Inicjatywy #EndPlasticPollution "Tworzywa sztuczne. W gospodarce, nie w środowisku." jest kompleksowym przeglądem zagadnień dotyczących tworzyw sztucznych w gospodarce. Jego celem jest dostarczenie ogólnych, jak i specyficznych dla branż rekomendacji w zakresie wyzwań związanych z gospodarowaniem tworzywami sztucznymi. Rekomendacje ogólne są uniwersalne dla wielu branż i dotyczą: ekoprojektowania, logistyki, edukacji, recyklingu, legislacji oraz finansów.   

Przedstawione w raporcie rekomendacje bazują na aktualnej wiedzy, trendach rynkowych i dobrych praktykach. Walor praktyczny rekomendacji wiąże się z trybem ich wypracowania—powstały w toku dyskusji prowadzonych na przestrzeni roku 2023 w Inicjatywie #EndPlasticPollution, podczas spotkań interesariuszy w grupach roboczych dla poszczególnych branż. Jest więc niniejszy raport wspólnym głosem nauki, biznesu, partnerów społecznych—wszystkich środowisk zaangażowanych w sygnalizowanie wyzwań i sugerowanie optymalnych rozwiązań.  

Publikacja jest edycją wstępną raportu, nadal zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk do finalnej wersji.  

Kontakt z Katarzyną Soszyńską: Katarzyna.Soszynska@gridw.pl 

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024