Geobotanika,
Ochrona przyrody

Jest doktorem nauk biologicznych. Ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w biologii środowiskowej. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2012 roku. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej.

Wcześniej związana zawodowo z Zakładem Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (obecnie Instytut Technologiczno-Przyrodniczym) w Falentach. Praca w IMUZ zaowocowała bogatym doświadczeniem w temacie ochrony półnaturalnych zbiorowisk roślinnych.