Program Obserwacji Ziemi Copernicus to inicjatywa realizowana przez Unię Europejską we współpracy z Europejską Agencją Środowiska (ESA). Program do grudnia 2012 r. nosił nazwę GMES – Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (ang. Global Monitoring for Environment and Security).

Głównym celem Programu jest wypracowanie metod zdalnego monitorowania stanu środowiska. Dane pozyskane za pomocą satelitów i w pomiarach in-situ (prowadzonych z naziemnych stacji pomiarowych oraz sensorów zainstalowanych na statkach powietrznych i morskich) będą przetwarzane w celu opracowywania tzw. serwisów informacyjnych, dostarczających użytkownikom określone produkty informacyjne (mapy tematyczne, bazy danych, raporty).

Powszechne wykorzystanie usług informacyjnych programu Copernicus ma przyczynić się do skuteczniejszego (i mniej kosztownego) zarządzania zasobami środowiska, w tym przyspieszy reagowanie w sytuacjach katastrof naturalnych, takich jak powodzie, czy pożary lasów, wpływając na poprawę bezpieczeństwa ludności w krajach członkowskich Unii Europejskiej.