Aktualności

wtorek, 16 stycznia 2024

Zapraszamy do udziału w konkursie "Environmental Impact Award Poland, edycja 2024"!

Nagroda przyznawana jest firmom, które budują swój model biznesowy z założeniem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko i robią to skutecznie. Nagrodzone zostaną najlepsze inicjatywy dla ludzi i planety podejmowane przez firmy w ramach transformacji środowiskowej. Czekamy na zgłoszenia przedsiębiorstw, w tym startupów, które swoimi działaniami zmniejszają obciążenie środowiska, wyprzedzając niejednokrotnie regulacje prawne. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 28 stycznia 2024 (edit: do 30 kwietnia 2024). 

Nagroda jest wyróżnieniem, które począwszy od tego roku przyznawane będzie corocznie za modelowy wysiłek transformacyjny tym firmom, które wyprzedzając regulacje prawne osiągają doskonałość rozwijając się bez uszczerbku dla naszej planety. Nagrodą specjalną zostanie uhonorowana osoba, która wywarła największy pozytywny wpływ na środowisko. Environmental Impact Award Poland została ustanowiona przez UNEP/GRID-Warszawa dla promocji pilnych działań w tych obszarach, które co roku wskazywane są przez Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA).

Edycja 2024

Tegoroczna edycja, Environmental Impact Award Poland 2024, poświęcona jest w całości aktywnościom w obszarze uwolnienia środowiska od zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i skierowana jest do przedstawicieli wszystkich branż-- interesariuszy w cyklu życia plastiku. Temat tegorocznej edycji inspirowany jest rezolucją UNEA 5/14, która akcentuje konieczność globalnego podejścia do problemu zanieczyszczenia środowiska, wskazując potrzebę kompleksowego podejścia, obejmującego cały cykl życia plastiku.

Nagrodzone zostaną firmy, które przedstawią najciekawsze, zrealizowane w latach 2022-2023 rozwiązania, zmieniające sposób gospodarowania tworzywami sztucznymi. Rozwiązania te mogą stanowić przykładowo nowy produkt, zmodyfikowaną usługę, proces produkcji, czy innowacyjną technologię, prowadząc do:

  • zmniejszenia zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych,
  • wykorzystania surowców z recyklingu powyżej norm wymaganych prawnie,
  • zmniejszania zanieczyszczania środowiska tworzywami sztucznymi,
  • zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, związanych z produkcją produktów wykorzystujących tworzywa sztuczne,
  • zastąpienia produktów z tworzyw sztucznych materiałami biodegradowalnymi lub kompostowalnymi,

Ponadto brane będą pod uwagę wszystkie rozwiązania skutkujące ponownym wykorzystaniem produktów z tworzyw sztucznych lub wykorzystujących tworzywa sztuczne, zagospodarowaniem odpadów produkcyjnych, a także, dedykowanymi działaniami wspierającymi selektywną zbiórkę odpadów zawierających tworzywa lub z tworzyw sztucznych.

Oceny zgłoszeń dokona kapituła nagrody, powołana przez UNEP/GRID-Warszawa, złożona ze specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ekspertów innych dziedzin. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia 2024. 

— Celem naszego przedsięwzięcia jest pokazywanie, że działalność gospodarcza oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju opłaca się. Wierzę, że za przykładem firm--laureatów, które przeżywają rozkwit, ponieważ poszły drogą zrównoważonego rozwoju, pójdą inne i w ten sposób dokona się zmiana sposobu myślenia. — powiedziała Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa, organizatorka Environmental Impact Award Poland, i dodała — Tym, co dzisiaj potrzebuje od nas nieustającego wsparcia, jest podsycanie płomyka nadziei, że jutro może być i będzie lepsze niż dzisiaj. Wierzę, że pielęgnowanie go jest jednym z najważniejszych zadań w „antropocenie”

Wdrażanie nowych regulacji w obszarze ESG nie oznacza wyłącznie raportowania i poszukiwania nowych wskaźników, ale również konieczność innego spojrzenia na strategię, strukturę kosztów, innowacyjność produktową, politykę zakupową, opakowania czy marketing. Zwiększanie pozytywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko to już nie tylko obowiązek w obliczu narastającego kryzysu klimatyczno-środowiskowego, ale też wielka szansa dla firm różnej wielkości, z różnych branż. Tym firmom, od innowacyjnych startupów przez małe i średnie przedsiębiorstwa, do dużych firm, a nawet największych korporacji, dedykowane jest prestiżowe wyróżnienie, jakim jest Environmental Impact Award Poland. 

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024