Aktualności

poniedziałek, 19 września 2022

Wielki finał Hackatonu Ecocraft

Finałową Galę projektu Ecocraft trudno nazwać jedynie ostatnim etapem ciekawego konkursu. Wydarzenie 13 września w Krakowie towarzyszące Festiwalowi im. Stanisława Lema było przede wszystkim spotkaniem przedstawicieli odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw z młodymi osobami, których łączy zainteresowanie technologią i ekologią. Gala stanowiła podsumowanie konkursu przeprowadzanego już drugi raz. Wsparcia mentorskiego dla wydarzenia udzieliło UNEP/GRID–Warszawa oraz Instytut Polska Przyszłość im. Stanisława Lema.

Kozminski Business Hub w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego, Microsoft, Bankiem Millennium oraz TAURON po raz drugi zorganizował konkurs poświęcony grze Minecraft. Odbywał on się w dwóch etapach. W pierwszym etapie zadaniem uczestników było stworzenie koncepcji pluginu, który doda do gry ekologiczne elementy i tym samym skupi uwagę społeczności graczy właśnie na problemach środowiska naturalnego.

Do wyzwania przystąpiły kilkuosobowe zespoły, zakwalifikowane do udziału na podstawie zadania rekrutacyjnego. Zanim przystąpiono do 24-godzinnej części konkursowej, odbyły się wprowadzające do wydarzenia warsztaty.

23 czerwca rozpoczęła się główna część hackathonu – pierwsza faza konkursu. Uczestnicy w ciągu doby mieli opracować koncepcję i plan wdrożenia swojej wtyczki, wykorzystując w tym celu języki programowania: Java i Python. W czasie pracy zespoły mogły korzystać ze wsparcia mentorskiego, by dopracować swoje koncepcje do perfekcji. Ocenie podlegały trzy elementy efektów pracy drużyn:

stworzenie koncepcji wtyczki w czasie wydarzenia,
wartość propagowania idei środowiskowej,
możliwość wdrożenia wtyczki do gry.
Podczas drugiego etapu zwycięskie zespoły z etapu pierwszego na przestrzeni czerwca i sierpnia przygotowywały na podstawie zatwierdzonych koncepcji gotowe do wdrożenia dodatki, mające rozszerzyć możliwości Minecrafta o aspekty prośrodowiskowe.

Wdrożeniom nadzorowali mentorzy: Daniel Starczewski (UNEP/GRID–Warszawa) i Borys Jastrzębski (Akademia Leona Koźmińskiego).

Ocena przygotowanych dodatków

Podczas finałowej gali raporty oraz prezentacje finałowe uczestników Hackathonu oceniało Jury w składzie:

 • prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, Prorektorka ds. Współpracy z Zagranicą i ESR, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Magdalena Trzynadlowska, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju Banku Millennium
 • Mariusz Jurczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT TAURON Polska Energia S.A.
 • Jolanta Domirska, Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska i Gospodarki Obiegu Zamkniętego TAURON Polska Energia S.A.
 • Maria Andrzejewska, Dyrektor generalna UNEP/GRID–Warsaw
 • Borys Jastrzębski, Przedstawiciel Akademii Leona Koźmińskiego
 • Ewa Kołodziejczyk, Industry Executive–Education Microsoft
 • Iwona Cieślak, Członek Zarządu Finanse i Inwestycje Kozminski Business Hub

W Komisji znalazły się więc osoby wybrane przez organizatora i partnerów Hackathon EcoCraft.

Kurs na odpowiedzialną przedsiębiorczość

Prezentacje konkursowych projektów poprzedziła rozmowa przedstawicieli partnerów wyzwania.

Wzięli w niej udział:

 • Łukasz Zimnoch, Rzecznik Prasowy TAURON Energia Polska S.A.
 • Magdalena Trzynadlowska, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju Banku Millennium
 • Maria Andrzejewska, Dyrektor Regionalny UNEP/GRID–Warsaw Centre
 • Ewa Kołodziejczyk, Industry Executive–Education Microsoft

Dyskusję moderował Rene Helmans z Biura Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozmówcy i rozmówczynie opisywali rozwijający się prężnie w polskim biznesie pozytywny trend. Coraz więcej dużych i mniejszych przedsiębiorstw bierze pod uwagę w swoich strategiach Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Spółki rozpoznają swój potencjał w obszarze dokonywania koniecznych zmian na rzecz wspólnej przyszłości. Uwzględniają swój wpływ na zmianę klimatu i mu przeciwdziałają. Dbają o dobrostan swoich pracowników. Wspierają organizacje charytatywne. Firmy stawiają na transparentność swoich działań i sięgają po coraz lepsze praktyki zarządcze.

Tym sposobem, duże spółki chcą odpowiedzieć na rosnącą świadomość swoich klientów. Oferować im nie tylko swoje produkty i usługi, ale też obietnicę wywierania pozytywnego wpływu na różne obszary ich życia.

Nic więc dziwnego, że projekt Ecocraft po raz drugi z chęcią wsparli Partnerzy ze świata wielkiego biznesu.

Nagrodzone zespoły

W finale udział wzięły trzy zespoły (choć pierwszy jednoosobowy): EcoMak, VerdeCraft, Giga Blocks Incorporated. Wyniki ogłosił przewodniczący jury Mariusz Jurczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT w TAURON Polska Energia S.A.

Zwycięski projekt EcoMak wprowadza do gry Punkty Zanieczyszczenia, które mają motywować graczy do dbania o środowisko. Nieekologiczne decyzje graczy będą odzwierciedlać otrzymane Punkty Zanieczyszczenia. Im ich więcej, tym gorsze staną się warunki do życia w środowisku gry. Największa możliwa do otrzymania liczba Punktów Zanieczyszczenia uniemożliwia dalszą grę w zniszczonym świecie. Nagroda została wręczona przez przedstawicielkę Banku Millennium.

Zespół VerdeCraft stworzył wtyczkę, która po pierwsze wprowadza do świata Minecraft kwestię zanieczyszczeń wynikających z emisji CO2, a następnie proponuje sposoby, dzięki którym tych zanieczyszczeń można uniknąć, np. poprzez produkcję energii jądrowej. Dodatek dołącza do gry elementy związane z budową elektrowni atomowej, takich jak: uranowe ogniwo paliwowe, reaktor uranowy, turbiny wodne i inne. W przypadku tej wtyczki gracze również muszą liczyć się z negatywnymi konsekwencjami swoich nieekologicznych działań, takimi jak topnienie lodu, pożary, odczuwane nudności. Nagroda została wręczona przez przedstawicieli TAURON Polska Energia S.A.

Zespół Giga Blocks Incorporated opracował wtyczkę wdrażającą system zanieczyszczeń i związane z nim systemy grzewcze. Wtyczka bazuje na mapie zanieczyszczeń. Dane zebrane na podstawie działań gracza zbiera się i przedstawia w formie mapy ciepła, którą można skalować i reprezentować w grze. Wyspy ciepła i ich negatywne skutki, takie jak smog, nudności, dokuczliwy upał, można zmniejszać przez proekologiczne działania. Gracze są w ten sposób zachęcani do sadzenia drzew i trawy, używania alternatywnych źródeł energii np. paneli słonecznych. Nagroda została wręczona przez przedstawicielkę Microsoft.

Podczas Gali za wdrożenie swojego projektu każdy z zespołów otrzymał nagrodę pieniężną o wartości 7000 zł.

Opinie jury

Jury podkreśliło różnorodność projektów, ale także fakt, że proponowane przez zespoły rozwiązania wzajemnie się uzupełniały.

– Było mi niezmiernie miło reprezentować Bank Millennium podczas tego szczególnego wydarzenia. Kwestie zrównoważonego rozwoju są dla naszej organizacji bardzo ważne i od lat prowadzimy różnorodne działania w szeroko pojętej tematyce ESG. Wiemy też, że w tym obszarze szczególnie ważna jest edukacja i budowanie świadomości. Tym bardziej doceniamy koncepcję budowy wtyczki do Minecrafta, gdyż nie ma chyba lepszego pomysłu na edukację, niż jej połączenie z zabawą.

Jestem pod wrażeniem projektów przygotowanych przez uczestniczące w konkursie zespoły i życzę im powodzenia w kolejnym trudnym etapie, w którym zaprojektowane rozwiązania będą wdrażane – powiedziała Magdalena Trzynadlowska, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium

– Hackathon EcoCraft łączy ambicje technologiczne ALK z naszym planem zrównoważonego rozwoju oraz inwestowaniem w przedsięwzięcia I partnerstwa, które za pomocą wschodzących technologii zwiększają wiedzę I zaangażowanie w SDGs – prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska Prorektorka ds. Współpracy z Zagranicą i ESR, Akademia Leona Koźmińskiego.

– Każde wydarzenie promujące technologię i stawiające w centrum człowieka oraz podstawowe wartości, jakimi bez wątpienia jest transformacja klimatyczna, jest warte wsparcia autorytetem naszego patrona Stanisława Lema, dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć organizację Hackathonu – podsumował dr Maciej Kawecki z Instytutu Polska Przyszłość im. Stanisława Lema

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024