Aktualności

poniedziałek, 22 stycznia 2024

Wiceministra Klimatu i Środowiska gościem specjalnym konferencji SILab’24

Już 6. lutego 2024 w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbędzie się Sustainable Industry Lab'24 (SILab’24), konferencja UNEP/GRID-Warszawa odwołująca się do globalnego kryzysu zanieczyszczania środowiska naturalnego tworzywami sztucznymi. Wydarzenie, organizowane w przeddzień szóstej sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA), przybliży status prac nad tworzonym przez ONZ prawem międzynarodowym – UN Plastic Treaty. Gościem specjalnym konferencji SILab’24 będzie Anita Sowińska, wiceminister Klimatu i Środowiska. Organizatorem konferencji jest UNEP/GRID-Warszawa. 

„Tworzywa sztuczne TAK – ale mądrze!” – ten postulat stał się przesłaniem dla wielobranżowych zespołów roboczych w Polsce, które od 2022 roku wypracowywały rekomendacje w ramach #EndPlasticPollution, inicjatywy ustanowionej przez UNEP/GRID-Warszawa. Zwieńczeniem tych prac jest raport specjalny, który będzie zaprezentowany podczas UNEA-6, i tegoroczna konferencja Sustainable Industry Lab ’24. W programie konferencji znalazły się debaty na temat wyzwań, rozwiązań i regulacji, a także laboratorium dyskusji z podziałem na okrągłe stoły branżowe. Zostaną poruszone m.in. kwestie gospodarowania tworzywami sztucznymi, a zwłaszcza zagadnienia związane z produkcją, projektowaniem, użytkowaniem i unieszkodliwianiem plastiku.  

Rejestracja i pełny program dostępne są na stronie wydarzenia.  

“Inicjujemy dyskusję na szeroką skalę, w branżach, w których tworzywa sztuczne są powszechnie używane, choć nie od razu się z nimi kojarzą. Chcemy wysłuchać przedstawicieli biznesu, negocjować i w konsekwencji osiągnąć rozwiązania, które pozwolą zminimalizować ilość odpadów z tworzyw sztucznych przekazywanych na składowiska lub do odzysku energii. Ponowne użycie oraz eliminacja zbędnych produktów, ekoprojektowanie i efektywne zamykanie obiegu będzie miało znaczący wpływ na środowisko” – mówi Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa

W wydarzeniu udział wezmą wiceministra Klimatu i Środowiska Anita Sowińska, odpowiedzialna w Ministerstwie za gospodarkę o obiegu zamkniętym i gospodarkę odpadami, a także Shereen Zorba Head – UN Science Policy Business Forum, Maciej Witucki – prezydent Konfederacja Lewiatan, Tomasz Barańczyk – partner, Lider inicjatyw ESG PwC Polska, Tadeusz Nowicki – Prezes Zarządu Ergis S.A., Henryk Orfinger – przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris SA, Szymon Mordasiewicz – dyrektor zarządzający GfK Polonia, Anna Simon – CEO Komunikacja Plus PR, prof. Joanna Kulczycka – AGH, Kiril Marinov – dyrektor generalny Henkel Consumer Brands, Marta Krawczyk – Environmental Products Development Manager SGS, Anna Kozera-Szałkowska – dyrektor zarządzająca PlasticsEurope Polska, Andrzej Kubik – prokurent Zarządu REPLAS Recycling Plastics, Kacper Kossowski – Co-founder EcoBean, Ewelina Łukasik-Morawska – CEE Sustainability Hub Manager PwC,Małgorzata Jarczyk-Zuber – Chief ESG Innovation Officer ING. 

UN Plastics Treaty pilnie potrzebny 

“Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi może zostać zmniejszone aż o 80 procent do 2040 r. – jeśli ludzkość zacznie teraz działać na rzecz ponownego wykorzystania, recyklingu i odchodzenia od tworzyw sztucznych. Razem, kształtujmy czystszą, zdrowszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich” – António Guterres, Sekretarz Generalny ONZ

Żeby tak się stało, rządy państw muszą wprowadzić głębokie zmiany obejmujące zarówno przepisy, jak i praktyki rynkowe. Dokumentem, który będzie regulował produkcję i korzystanie z tworzyw sztucznych, a także inspirował wszystkie działania zaradcze w związku z kryzysem zanieczyszczania środowiska, będzie prawo międzynarodowe – Traktat dotyczący plastiku (UN Plastics Treaty). Projekt Traktatu powstał w odpowiedzi na Rezolucję UNEA 5/14, w której 175 państw zobowiązało się w marcu 2022, zawrzeć umowę międzynarodową na temat zaprzestania zanieczyszczania środowiska, w szczególności mórz i oceanów, ale także wód słodkich, gleby i powietrza – tworzywami sztucznymi. Zgodnie z harmonogramem prac, Traktat wszedł obecnie w fazę dyskusji, która powinna zakończyć się podpisaniem przez rządy międzynarodowej umowy do końca 2024. Stronę polską w tych negocjacjach reprezentuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Rozwiązaniem jest zamknięty obieg  

Z szacunków UNEP (2023) wynika, że w ujęciu globalnym, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym przyniesie oszczędności w wysokości 1,27 biliona dolarów (analiza kosztów i wpływów z recyklingu). Dalsze 3,25 biliona dolarów może zostać zaoszczędzone dzięki eliminacji strat związanych z utratą zdrowia ludzi i degradacją ekosystemów oraz pogłębianiem się kryzysu klimatycznego, a także uniknięciem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi. Zmiana ta mogłaby również skutkować do 2040 r. globalnym wzrostem netto miejsc pracy o 700 000.  

Koszty inwestycji w zalecaną zmianę systemową są znaczne, ale poniżej wydatków bez tej zmiany systemowej: 65 miliardów dolarów rocznie w porównaniu do 113 miliardów dolarów rocznie. Jednak przy tych wszystkich kalkulacjach kluczową zmienną jest czas: pięcioletnie opóźnienie może do 2040 r. doprowadzić do wzrostu zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi o 80 milionów ton. 

I edycja nagrody Environmental Impact Award Poland 2024 

Wyzwaniom wynikającym z zanieczysczenia środowiska tworzywami sztucznymi poświęcona będzie również tegoroczna nagroda Environmental Impact Award Poland. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli wszystkich branż - interesariuszy w cyklu życia plastiku. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 30 kwietnia 2024. Finał konkursu i nagrodzenie zwycięskich rozwiązań odbędzie się 5 czerwca 2024, podczas obchodów World Environment Day 2024..Organizatorem konkursu jest UNEP/GRID-Warszawa

Environmental Impact Award Poland została ustanowiona przez UNEP/GRID-Warszawa dla promocji pilnych działań w tych obszarach, które co roku wskazywane są przez Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA). 

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024