Aktualności

niedziela, 08 stycznia 2023

Wejdź na ścieżkę neutralności węglowej i dołącz do liderów ochrony klimatu!

Climate Leadership to program, który buduje społeczność firm dążących do neutralności klimatycznej. Zasilany jest wiedzą ponad 150 ekspertek i ekspertów rekrutujących się z samorządów, uczelni wyższych, instytutów badawczych, organizacji pozarządowych czy międzynarodowych inicjatyw. Reprezentując wiele dziedzin wiedzy i obszarów działania, eksperci Programu zaspokajają zapotrzebowanie na wielowymiarową odpowiedź na zagadnienia związane z globalnym klimatem –najbardziej złożonym systemem naturalnym.

Nie bez znaczenia jest też możliwość skonfrontowania własnych doświadczeń z innymi uczestnikami Programu. Bazując na najlepszych praktykach i konkretnych rozwiązaniach istniejących w różnych branżach oraz doświadczeniu kadry menadżerskiej, Program pomaga firmom wpłynąć pozytywnie na klimat i środowisko naturalne.

Zmieniający się klimat wymaga od firm gotowości do głębokiej transformacji. Wspierane wiedzą ekspertów firmy, wypracowują optymalną dla siebie drogę, którą będą podążać zmieniając się dla klimatu. Firmy wybierają między:

 • przygotowaniem do wdrażania procesów dekarbonizacyjnych w firmie (np. pomiar śladu węglowego, określenie planów redukcji emisji, kompensacja)
 • wsparciem w procesie projektowania nowych produktów i usług dla klimatu (np. produkty z zakresu zrównoważonego finansowania, upcykling, carbon labelling, produkty pozytywnego wpływu, pomiar i zarządzanie wpływem);
 • optymalizacją wykorzystania surowców i materiałów w firmie (np. wykorzystanie tworzyw sztucznych, redesign opakowań, efektywność energetyczna, ślad wodny);
 • rozwojem programów wsparcia transformacji klimatycznej u klientów, dostawców, partnerów biznesowych firmy (np. polityki zakupowe, neutralność klimatyczna, zakres 3 śladu węglowego, oczekiwania konsumentów); 
 • włączaniem pracowników i współpracowników w doskonalenie i realizację strategii klimatyczno-środowiskowych (webinary edukacyjne, warsztaty, projekty innowacji organizacyjnej i produktowej, ekologiczna kultura organizacyjna);  
 • współpraca z firmą w zakresie wdrażania nowych wymagań i regulacji w sprawozdawczości, weryfikacji komunikacji dotyczącej zobowiązań klimatycznych, budowania partnerstw (ESG, kryteria taksonomiczne dla zrównoważonej działalności, odpowiedzialny marketing). 

Od 2019 roku. w programie wzięło udział łącznie już 28 firm i podjętych zostało 38 zobowiązań. Wśród liderów klimatycznych znajdują się BNP Paribas Bank Polska, Allegro, IKEA, ERGO Hestia czy Tetra Pak.

Już ponad 1000 osób prowadzi w programie działania w obszarach:

 • doboru odpowiednich wskaźników, 
 • oceny działań na rzecz ekosystemów,
 • edukacji klimatycznej,
 • tworzenia zrównoważonej oferty, 
 • budowanie nowych relacji, 
 • gromadzenia danych od dostawców, 
 • opiniowania planów inwestycyjnych, 
 • szerokiej analiza problemu lub strategii,
 • tworzenia polityk zakupowych,
 • rolnictwa regeneratywnego, 
 • zrównoważonej i czystszej produkcji, 
 • wsparcia inicjatyw na rzecz środowiska, 
 • transparentnego zbierania danych,
 • ekoprojektowania, 
 • poszukiwania rozwiązań dostępnych na rynku, 
 • wykorzystania trudnych do zagospodarowania surowców,
 •  wsparcia w doborze źródeł energii i rodzaju umów, 
 • metod redukcji energii, a także
 • działań offsetowych.

Pomysłodawcami programu Climate Leadership są Dyrektor Generalna UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska i Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest UNEP/GRID-Warszawa, które od blisko 30 lat realizuje w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska. Twórcy Programu zostali wyróżnieni w 2022 roku przez Kongres Odpowiedzialnego Kapitału magazynu Forbes Polska nagrodą “Odpowiedzialne Zaangażowanie”. Climate Leadership jest długofalowym działaniem wspieranym przez UNEP (United Nations Environment Programme) jako działanie dostarczające niezbędnej wiedzy opartej na nauce i motywowanie biznesu do zwiększenia wysiłków w stronę realizacji postanowień Porozumienia Paryskiego. 

Ty też masz wpływ! Dołącz do Programu i działaj z myślą o wspólnej przyszłości.  

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024