Aktualności

wtorek, 26 września 2023

"ŚLAD WĘGLOWY i co dalej?" za nami doroczna konferencja Climate Leadership

Czy badanie śladu węglowego jest dziś wystarczające, aby firma mogła o sobie mówić jako o odpowiedzialnej społecznie? Jak biznes odnajduje się w gąszczu nowych wymagań i wytycznych dotyczących zielonej transformacji? Odpowiedzi na te pytania mogli poznać uczestnicy konferencji „Ślad węglowy i co dalej”. Konferencja, organizowana przez UNEP/GRID-Warszawa jako doroczne wydarzenie w ramach programu Climate Leadership odbyła się 25 września 2023r. w Warsaw Spire, przyciągając przedstawicieli instytucji międzynarodowych, środowisk naukowych, eksperckich i biznesu.

Wydarzenie to miało miejsce pięć dni po Szczycie Ambicji Klimatycznych, jaki został zwołany w Nowym Jorku przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w celu przyspieszenia działań rządów, przedsiębiorstw, sektora finansowego, władz lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego oraz wysłuchania relacji na temat działań pionierskich na tym polu. — Nadal możemy ograniczyć wzrost globalnej temperatury do 1,5 stopnia. Nadal możemy zbudować świat czystego powietrza, ekologicznych miejsc pracy i czystej energii po przystępnej cenie dla wszystkich — mówił podczas szczytu António Guterres, Sekretarz Generalny ONZ.

Climate Leadership realizuje ten postulat wśród polskich firm. Program został ustanowiony cztery lata temu w odpowiedzi na rezolucję (Rezolucja UN Environment Assembly z 2019 r.) wzywającą światowy biznes do przyjęcia aktywnej roli w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu i jest realizowany przez UNEP/GRID-Warszawa jako działanie wspierane przez Program ONZ ds. Środowiska (UNEP). Ponieważ zmieniający się klimat wymaga od firm gotowości do głębokiej transformacji, oparcie na wskazaniach ekspertów i najnowszej naukowej wiedzy pomaga firmom wypracować w Programie optymalną dla siebie drogę, którą będą podążać zmieniając się dla klimatu.

Co roku, cała społeczność Climate Leadership spotyka się na konferencji, która jest okazją do podsumowań oferując jednocześnie przestrzeń dla dyskursu klimatycznego, wzajemnych inspiracji czy omówienia możliwości działania w przyszłości w kontekście globalnych wyzwań związanych z pilną potrzebą transformacji społeczno-ekonomicznej. Podczas spotkania „Ślad węglowy i co dalej?”, firmy zaprezentowały cele klimatyczne przyjęte w sezonie 2022/2023.

Rozpoczynając spotkanie Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP/GRID-Warszawa i współinicjatorka programu Climate Leadership, nawiązała do ostatniego Szczytu Ambicji Klimatycznych ONZ oraz słów António Geterresa — to słowa, które szczególne dotyczą stanu planety. To apel, żeby robić więcej, robić szybciej, żeby wywierać coraz większy wpływ. I to właśnie jest myślą przewodnią dzisiejszego spotkania. — podsumowała Maria Andrzejewska.

O świadomości działania w dobie „wielokryzysu, polikryzysu, a jednocześnie permakryzysu”, czyli kryzysu, który się nie skończy prędko, mówił prof. Bolesław Rok, współtwórca programu. — Myślę, że dzisiaj zdecydowana większość kadry kierowniczej zdaje sobie z tego sprawę, stąd też tak bardzo potrzebujemy inspirowania się. Dlatego, choć grupa aktywistów korporacyjnych stale rośnie, cały czas jest nas za mało. — zauważył profesor Rok. Zaznaczył też, że kryzys klimatyczny jest sytuacją, w której nie może być monopolu na wiedzę — jesteśmy tu po to, żeby się tą wiedzą dzielić — zakończył wypowiedź.

„O co chodzi w społeczeństwie” to tytuł inspiracyjnego wystąpienia prezeski ClientEarth w Polsce, Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i jednocześnie prezentacja działań, jakie w obronie praw człowieka i ochrony życia przyszłych pokoleń podejmuje organizacja, której jedyną klientką jest planeta Ziemia. Odpowiadając na tytułowe pytanie, szefowa polskiego ClientEarth przypomniała słowa Mariana Turskiego mówiące o tym, żeby nie być obojętnym. — Moją super-mocą jest prawo, ale każdy z nas ma swoją super-moc, którą może się posłużyć odpowiadając na jakąś społeczną super-potrzebę. Ważne jest, żebyśmy nie byli obojętni i żebyśmy tę rzeczywistość zmieniali według naszej wizji. — zaapelowała do uczestników spotkania kończąc swoje wystąpienie.

Biznes odpowiedzialny środowiskowo zaczyna się od zdefiniowania śladu węglowego firmy, ale to jest dopiero początek. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że wobec nowych wymagań i obowiązków wynikających z raportowania CSRD, biznes powinien wdrożyć konkretne rozwiązania ograniczające jego negatywny wpływ na otoczenie, współpracując w całym łańcuchu wartości.

 

Konferencja Climate Leadership „Ślad węglowy i co dalej?”
Organizator: UNEP/GRID-Warszawa
Partnerzy programu: Akademia Leona Koźmińskiego, Chapter Zero Poland, WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners sp.j., StrategyWise
Patronat medialny: Rzeczpospolita, Forbes, 300 gospodarka, 300 Klimat, EkoGuru, Teraz Środowisko, foodfakty, Architecture Snob, MamStartup, NNO, ecoekonomia.pl, oESG.pl, RaportCSR.pl, RaportESG

Dzięki uprzejmości Samsung Electronics Polska, konferencja została zorganizowana w siedzibie firmy w Warsaw Spire.

Program Climate Leadership skupia ponad 150 niezależnych ekspertek i ekspertów w dziesięciu dziedzinach: bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone finansowanie, raportowanie niefinansowe, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony łańcuch dostaw, nowe technologie i innowacje na rzecz klimatu, zmniejszenie śladu węglowego, efektywność energetyczna i surowcowa, ochrona bioróżnorodności, edukacja klimatyczna. Tylko w mijającym roku w programie wzięło udział ponad 3000 osób, odbyło się ponad 150 spotkań zakończonych opracowaniem opinii eksperckich, które stały się drogowskazem dla podążających indywidualnie obraną ścieżką współpracy uczestników Programu.

W tym roku w pracach Climate Leadership uczestnikami było dziewięć firmi: BASF Polska Sp.z o.o., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ERGO Hestia, Grupa PZU, Ørsted, Samsung Electronics Polska i Visa, które pracowały nad 12 projektami. Łącznie, od początku trwania programu, wszystkie uczestniczące w nim firmy podjęły 47 szczegółowych zobowiązań zmniejszania swojego negatywnego wpływu na globalny klimat.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024