Aktualności

środa, 05 czerwca 2024

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Środowiska

Tematem tegorocznego Światowego Dnia Środowiska jest „Rekultywacja gruntów, pustynnienie i zwiększanie odporności na suszę”.

Ludzkość jest uzależniona od zasobów ziemi. Jednak na całym świecie toksyczna mieszanina zanieczyszczeń, chaosu klimatycznego i niszczenia bioróżnorodności zamienia zdrowe, żyzne tereny w pustynie, a dobrze prosperujące ekosystemy w martwe strefy. Zanieczyszczenia unicestwiają lasy i tereny zielone oraz osłabiają potencjał ziemi do wspierania ekosystemów, rolnictwa i społeczności.

Prowadzi to do klęski nieurodzaju, utraty źródeł wody, osłabienia gospodarki i zagrożenia dla społeczności, w tym dla najbiedniejszych, a zrównoważony rozwój jest zagrożony. Tkwimy w śmiertelnie niebezpiecznej pułapce - użytkowanie gruntów odpowiada za jedenaście procent emisji dwutlenku węgla, który ogrzewa naszą planetę. Nadszedł czas, aby to zmienić.

Wszystkie kraje muszą wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących odbudowy zdegradowanych ekosystemów i gruntów, a także Globalnych Ram Różnorodności Biologicznej przyjętych w Kunming i Montrealu. Muszą wykorzystać swoje nowe krajowe plany działań na rzecz klimatu, aby określić, w jaki sposób zatrzymają i odwrócą wylesianie do 2030 roku. Musimy też radykalnie zwiększyć finansowanie, aby wesprzeć kraje rozwijające się w przystosowaniu się do gwałtownych zjawisk pogodowych, oraz w ochronie przyrody i wspieraniu zrównoważonego rozwoju.

Niepodejmowanie działań jest zbyt kosztowne. Natomiast podjęcie szybkich i skutecznych działań ma sens ekonomiczny. Każdy zainwestowany w odbudowę ekosystemu dolar generuje aż trzydzieści dolarów korzyści ekonomicznych.

Jesteśmy Pokoleniem Odnowy. Razem zbudujmy zrównoważoną przyszłość dla Ziemi i ludzkości.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024