Aktualności

środa, 30 listopada 2022

Nature Based Solutions - potęga rozwiązań opartych na przyrodzie

16 listopada, podczas konferencji klimatycznej COP27, została uruchomiona Inicjatywa ENACT dla rozwiązań opartych na przyrodzie (Nature-based Solutions). Natura dostarcza nam wielu rozwiązań, które pozwolą złagodzić kryzys klimatyczny i pozytywnie wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo całych społeczności. Globalne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym i degradacji ekosystemów poprzez sprzymierzenie się z naturą, wymagają zintegrowania i monitorowania, dlatego egipska prezydencja COP27, Niemcy i IUCN (International Union for Conservation of Nature) ogłosiły Inicjatywę ENACT, która będzie koordynować te działania w skali globalnej oraz składać sprawozdania z postępów podczas kolejnych COP.

Czym są NbS

Nature-based Solutions to rozwiązania, wspierające odporność społeczności na skutki zmian klimatu (w 2019 r. ekstremalne zjawiska pogodowe tj. burze, fale upałów/zimna, susze, powodzie czy pożary dotknęły ponad 100 mln ludzi [(EM-DAT)]), zapobiegające degradacji cennych ekosystemów oraz odtwarzające te, które już uległy modyfikacji (naturalne ekosystemy zmniejszyły się średnio o 47 % w stosunku do ich najwcześniejszych szacowanych stanów, a około 25 % gatunków jest zagrożonych wyginięciem [IPBES, 2019]). Receptą na te niebezpieczne dla wielu regionów i społeczeństw zmiany są środki, które podpowiada nam sama przyroda.

Przykładem takich działań jest sadzenie drzew rosnących na obszarach przybrzeżnych – zwanych lasami namorzynowymi – które zmniejszają wpływ sztormów na życie ludzi i ich gospodarstwa, a także zapewniają siedlisko dla ryb, ptaków i innych roślin wspierających różnorodność biologiczną. Z rozwiązań opartych na przyrodzie stosowanych nieco bliżej nas warto wymienić ogrody deszczowe w miastach, które zapobiegają spływaniu całej wody do odpływów kanalizacyjnych, filtrują wodę deszczową i wspierają nawadnianie gleby w miejscach, gdzie przeważają powierzchnie utwardzone.

Do NbS możemy zaliczyć także zatrzymywanie deforestacji, rolnictwo ekologiczne czy… pszczelarstwo.

Inwestycja w naszą przyszłość

Rozwiązania oparte na przyrodzie są opłacalne, łagodzą zmianę klimatu, ograniczają jej skutki oraz czynią otoczenie jeszcze zdrowszym i bezpieczniejszym dla człowieka. Natura chroni nas przed następstwami gwałtownych zjawisk pogodowych, a czyste powietrze i woda utrzymują nas w zdrowiu.

„Tylko około 133 miliardów dolarów jest kierowanych na rozwiązania oparte na przyrodzie, te inwestycje muszą się potroić do 2030 r., aby osiągnąć cele związane z klimatem i przyrodą” – powiedziała Inger Andersen, dyrektor Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska.

Rozwiązania oparte na naturze mogą obniżyć koszty operacyjne i konserwacyjne oraz same generować korzyści. W Portland w stanie Maine zdrowe lasy zastąpiły instalację do filtrowania wody, oszczędzając miastu szacunkowo 97 do 155 milionów dolarów w ciągu 20 lat (Gartner i in. 2013). Bez lasów namorzynowych szkody powodziowe wzrosłyby o ponad 65 miliardów dolarów rocznie (Menédez i in. 2020), a sadzenie roślinności to najlepszy sposób na ustabilizowanie gleby i zapobieganie erozji.

Cele inicjatywy ENACT

Inicjatywa ma na celu zapewnienie spójności i wzmocnienie współpracy między już istniejącymi działaniami i partnerstwami w obszarze NbS. ENACT ma na celu:

  • Zwiększenie ochrony przed skutkami zmiany klimatu i odporności na nie dla co najmniej 1 miliarda zagrożonych nimi osób;
  • Zabezpieczenie do 2,4 miliarda hektarów zdrowych i zrównoważonych ekosystemów rolniczych;
  • Znaczące zwiększenie wysiłków na rzecz łagodzenia zmiany klimatu poprzez ochronę, zachowanie i odtwarzanie bogatych w węgiel ekosystemów lądowych, słodkowodnych i morskich;

W celu uporządkowania prac inicjatywa skupi się na 7 obszarach działań: (1) bezpieczeństwo żywnościowe i produktywność gruntów; (2) przystosowanie i zmniejszenie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi; (3) oceany i zrównoważona niebieska gospodarka; (4) odporność miejska; (5) zielono-szara infrastruktura; (6) NbS w krajowych i regionalnych strategiach łagodzenia zmiany klimatu; (6) mobilizacja inwestycji prywatnych w NbS; oraz (7) zdrowie, klimat i NbS.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024