Aktualności

wtorek, 28 czerwca 2022

II Konferencja Wodna Koalicji Dbamy o Wodę

Zapraszamy na Konferencję Wodną: Retencja na terenach górskich, która odbędzie się 29 czerwca o godz. 9:00 w Żywcu. To już druga konferencja organizowana w ramach Koalicji Dbamy o wodę – inicjatywy firm Żywiec Zdrój i Grupa Żywiec na rzecz budowania partnerstwa podmiotów publicznych, prywatnych oraz pozarządowych w trosce o ochronę zasobów wodnych Żywiecczyzny.

Zmiany klimatu na Żywiecczyźnie są coraz bardziej widoczne. Z naszych analiz wynika, że w pesymistycznym scenariuszu, czyli bez wdrożenia polityki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, za ok. 70 lat klimat na Żywiecczyźnie może przypominać północne Włochy. Średnia roczna temperatura wyniesie ok. 15°C, grubość pokrywy śnieżnej w szczytowych partiach zmniejszy się o 60 cm, zaś przeplatające się susze i powodzie utrudnią odbudowę i zachowanie zasobów wody – mówi dr Małgorzata Stolarska, Przewodnicząca Rady Naukowej Koalicji Dbamy o wodę.

Postępujące zmiany klimatu i gwałtowne zjawiska pogodowe zakłócają obieg wody w przyrodzie i utrudniają jej naturalną retencję. Coraz dłuższe okresy suszy i skutki nagłych ulew będą szczególnie odczuwalne na terenach górzystych, takich jak Żywiecczyzna. Tylko skoordynowana współpraca instytucji publicznych, samorządów, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych pozwoli osiągnąć efekt skali, by skutecznie chronić zasoby wody w regionie. Wydarzeniem integrującym te środowiska wokół tematów związanych z retencją jest coroczna Konferencja Wodna organizowana przez Koalicję Dbamy o Wodę, której partnerami są Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju oraz Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj.

Jednym z prelegentów tegorocznej konferencji będzie zasiadający w Radzie Naukowej Koalicji ekspert Centrum UNEP/GRID-Warszawa dr Piotr Mikołajczyk, który opowie o ochronie ekosystemów wodnych w naszych działaniach na przykładzie programu ReGeneracja oraz projektu „Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich”.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzenia online!

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024