Aktualności

czwartek, 20 października 2022

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych 2022

Już po raz siedemdziesiąty siódmy obchodzimy UN Day, czyli Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych. Świętowany co roku, dzień ten przypada w rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 roku. Celebrujemy go potwierdzając cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych, jakie przyświecały międzynarodowej społeczności przez ostatnie 77 lat. Główne przesłanie święta nie zmieniło się od powstania ONZ. Jest nim troska o pokój, o ludzi i o planetę.

Troska o pokój

Pandemia nauczyła nas dyscypliny, a kryzys energetyczny, żywnościowy i ekonomiczny wywołany najeźdźczą wojną w Ukrainie wymusił już zmiany wzorców konsumpcji i produkcji, jednocześnie przypominając nam, że celem i warunkiem wszelkiej aktywności na naszej planecie jest pokojowe współistnienie wszystkich ludzi. Z okazji Dnia ONZ, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC/Warszaw) wraz z Programem Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych (UNV) przygotowały Międzynarodową Konferencją "Działania ONZ na rzecz osób dotkniętych kryzysem w Ukrainie". Konferencja zorganizowana została w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizacja Narodów Zjednoczonych od 77 lat konsekwentnie domaga się przestrzegania praw człowieka oraz skupienia naszych wysiłków na skutecznej ochronie środowiska. Dziś, jak chyba nigdy wcześniej, potrzebujemy połączenia tych dwóch sił. To od dobrostanu naszej planety zależy los miliardów ludzi, w tym zmniejszenie ryzyka kolejnych konfliktów zbrojnych, które postępująca zmiana klimatu może spowodować. 

Troska o ludzi

W tym roku, 28 lipca, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło historyczną rezolucję uznającą dostęp do czystego, zdrowego środowiska będącego we właściwym stanie równowagi za powszechne Prawo Człowieka. Dodanie do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zapisu o środowisku zawdzięczamy czterem dekadom wysiłków wielu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji ludności tubylczej, przedsiębiorstw i wielu pojedynczych osób. Rezolucja jest uchwałą wyznaczającą nowy standard postępowania dla państw członkowskich. Sekretarz generalny ONZ António Guterres nazwał jej przyjęcie przełomowym krokiem, który pokazuje, że państwa członkowskie mogą zjednoczyć się we wspólnej walce z potrójnym kryzysem planetarnym związanym ze zmianami klimatycznymi, utratą bioróżnorodności i zanieczyszczeniem.

Troska o planetę

Mamy tylko jedną Ziemię. Wojna w Ukrainie uświadomiła nam jak kruche są podstawy naszego życia, jak szybko zmienić może się to, co uważamy za pewnik. Przeciwdziałanie kryzysom wymaga poczucia wspólnoty i solidarności, dlatego w tym roku, jako część rodziny ONZ w Polsce, w UNEP/GRID-Warszawa zaapelowałiśmy o wsparcie dla działań prowadzonych w tych trudnych czasach przez ONZ i wszystkie współtworzące ją agendy.

W Manifeście „Only One Earth” z 5 czerwca 2022 r., UNEP/GRID-Warszawa i agendy ONZ w Polsce zwróciły uwagę, że tak silnie obecne dzisiaj potrzeby: spieszenia na ratunek ludziom i ratowania planety – przenikają się. „Świadomość zagrożeń jest tym dotkliwsza, że zapowiadane konsekwencje zmiany klimatu mogą w najbliższych latach znacząco zwiększyć ryzyko nasilenia się konfliktów zbrojnych, niszcząc całe ekosystemy, materialny i niematerialny dorobek ludzkości, istniejące więzi społeczne i tak niezbędne relacje człowieka z naturą.” – Jesteśmy w dekadzie, która przesądzi o naszej przyszłości. Musimy podjąć wyzwanie z pełną determinacją. Bo troska o planetę jest troską o bezpieczeństwo i stabilność społeczeństw, ale też o gospodarkę – powiedziała dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska ogłaszając Manifest „Only One Earth” podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Środowiska i 50-lecia Konferencji Sztokholmskiej ONZ.

Dzień ONZ w Polsce to okazja, aby połączyć siły. Manifest #OnlyOneEarth jest nie tylko wyrazem solidarności, ale również wezwaniem do działania. Wesprzyj rodzinę ONZ swoim podpisem.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2023