Aktualności

czwartek, 30 marca 2023

#ClimateConversations: „Jak będzie wyglądał nasz świat w 2023? Czy sprawiedliwa transformacja sprzyja bioróżnorodności i dlaczego jest to ważne dla biznesu?”

29 marca odbyła się kolejna, trzecia w tym roku debata pod szyldem Climate Conversations – cyklu rozmów organizowanych w ramach programu Climate Leadership.

Dyskusje o sprawiedliwej transformacji dotyczą dziś przede wszystkim zakresu i tempa zmian w polityce energetycznej, a także społecznych konsekwencji procesów dekarbonizacyjnych w gospodarce. Mówimy o rozwoju regionalnym, miejscach pracy i funduszach wspierających sprawiedliwą transformację. Ale w niewielkim stopniu – przynajmniej w Polsce – łączymy proces transformacji z zachowaniem, a nawet zwiększeniem poziomu bioróżnorodności, z przywracaniem ekosystemów, niezbędnych m.in. do budowania wysokiej jakości życia. Sektor biznesu, przygotowując się do dekarbonizacji, coraz bardziej uświadamia sobie konieczne zmiany społeczne i ekonomiczne, ale nie odnosi się wystarczająco do włączania jakości ekosystemów i troski o bioróżnorodność w strategię transformacji.  

Bioróżnorodności, konieczności odtwarzania ekosystemów w ramach sprawiedliwej transformacji i roli biznesu w łączeniu tych zagadnień w praktyce rynkowej poświęcone było spotkanie „Czy sprawiedliwa transformacja sprzyja bioróżnorodności i dlaczego jest to ważne dla biznesu?” w ramach cyklu Climate Conversations.

W dyskusji udział wzięli: 

Ilona Biedroń – V-ce Prezes Fundacji Hektary Dla Natury,

dr Piotr Mikołajczyk – Główny specjalista ds. ochrony bioróżnorodności w UNEP/GRID-Warszawa,

dr Konrad Stawecki – Specjalista w zakresie ochrony i ekologii wód.

Spotkanie poprowadziła współtwórczyni programu Climate Leadership – dyrektorka generalna UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska.

Debata rozpoczęła się od podkreślenia roli bioróżnorodności, i przyrody w ogóle, dla funkcjonowania całej planety. Eksperci przypomnieli, że nie możemy istnieć w oderwaniu od przyrody, jesteśmy od niej zależni, a ekosystemy świadczą dla nas szereg usług ekosystemowych globalnie wycenianych na aż 47 bilionów dolarów rocznie. Zwrócili uwagę na szczególną rolę ekosystemów mokradłowych, zwłaszcza torfowisk, które m.in. stanowią magazyny węgla czy retencjonują wodę. Zaznaczyli jednocześnie, że wszystkie raporty jednoznacznie wskazują na drastyczny spadek bioróżnorodności spowodowany działalnością człowieka. Nasz wpływ na przyrodę jest niepodważalny. W związku z tym pojawia się pytanie: co możemy zrobić oraz kto i jak powinien się angażować?

Po pierwsze, musimy minimalizować nasz negatywny wpływ na przyrodę, ograniczać ślad węglowy i ekologiczny – zarówno poprzez nowe technologie, jak i zmniejszenie konsumpcji oraz mądre wybory konsumenckie.

– Pamiętajmy, że każda nasza decyzja konsumencka czy każde nasze zachowanie wpływa na aspekty związane ze środowiskiem, z bioróżnorodnością – podkreślił dr Konrad Stawecki.

Po drugie, musimy chronić istniejące zasoby, w zależności od sytuacji zachowując lub poprawiając stan ekosystemów, a czasem wycofując się i pozostawiając obszary do samodzielnej renaturyzacji. Aby chronić chętniej i skuteczniej, potrzebne są przede wszystkim zrozumienie (dlaczego przyroda i bioróżnorodność są nam potrzebne, jak funkcjonują, jak na nie wpływamy i co możemy dla nich zrobić), dostosowanie przekazu (czasem potrzebne może być mówienie językiem ekonomicznym) oraz współpraca.

W tej ostatniej szczególne zadanie stoi przed sektorem biznesu. Eksperci podkreślili, że nie ma biznesu, który nie wywierałby negatywnego wpływu na środowisko – dotyczy to zarówno przedsiębiorstw bezpośrednio oddziałowujących na środowisko, jak i tych, których wpływ jest na pierwszy rzut oka niewidoczny. Wskazali na potrzebę wzięcia odpowiedzialności przez biznes i odwrócenia jego tendencji do prywatyzacji zysków i uspołeczniania strat, a także skłonienia go do coraz większego zaangażowania – finansowego i technologicznego – w inicjatywy związane z renaturyzacją lub utrzymaniem stanu ekosystemów.

Jednocześnie zaznaczono, iż same działania kompensacyjne to za mało, a od działań takich jak „sadzenie lasu” powinniśmy odchodzić. Nie mogą one usprawiedliwiać przedsiębiorstw i zwalniać je z wysiłku ograniczania emisji czy minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko w ich otoczeniu. Uczestnicy debaty podkreślili, że biznes musi otworzyć się na ekspertów z dziedziny ochrony przyrody i działać razem z nimi. Jako dobre praktyki współpracy między środowiskiem organizacji pozarządowych, świata nauki i instytucji ochrony przyrody z biznesem zostały wymienione m.in. program ReGeneracja, stworzony przez UNEP/GRID-Warszawa w ramach Dekady Odtwarzania Ekosystemów ONZ, oraz Pakt dla Mokradeł, podpisany przez uczestników organizowanej w lutym br. przez Centrum Ochrony Mokradeł konferencji, który mówi m.in. o potrzebie i woli współdziałania na rzecz stworzenia ram prawno-organizacyjnych wspomagających zaangażowanie sektora prywatnego w odtwarzanie mokradeł.

– Sprawiedliwa transformacja to działanie na rzecz środowiska przyrodniczego. To jest dokonywanie zmian, które budują i lokalne społeczności, ale też nasz potencjał i sprawiają, że coraz lepiej możemy funkcjonować – podsumowała Maria Andrzejewska.

Zapraszamy do obejrzenia debaty.

Climate Leadership to program UNEP/GRID-Warszawa budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz przeciwdziałania nieodwracalnym zmianom zachodzącym na planecie, jakich wyrazem jest kryzys klimatyczny. Program wspiera działania podejmowane przez firmy w celu osiągnięcia neutralności.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024