Aktualności

czwartek, 30 marca 2023

Bądźcie z nami! Światowy Dzień Środowiska po raz 50. już wkrótce.

Jak co roku, 5 czerwca zapraszamy do wspólnych obchodów Światowego Dnia Środowiska (World Environment Day – WED). Naszą uwagę kierujemy w tym dniu w stronę związków ludzi z naturą i związanych z tym wyzwań. W tym roku, mocniej niż zwykle, zaakcentujemy problem zanieczyszczeń globalnego środowiska tworzywami sztucznymi.

Tegoroczne święto będzie również wyjątkowe z tego powodu, że tradycja jego obchodów dobiega właśnie połowy wieku. Cykliczne obchody Światowego Dnia Środowiska zostały zainicjowane przez ONZ w 1973 roku dla upamietnienia utworzenia Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) rok wcześniej.

Wyzwania Światowego Dnia Środowiska 2023

W tym roku będziemy razem szukać odpowiedzi na to, jak zamknąć obieg plastiku – od produkcji, przez przemyślane projektowanie i użytkowanie, po wykorzystanie odpadów jako surowca. 

Problem zanieczyszczeń środowiska tworzywami sztucznymi urósł do alarmujących rozmiarów. Każdego roku na całym świecie produkuje się ponad 400 milionów ton plastiku, z czego aż połowa jest przeznaczona do jednorazowego użytku. Mniej niż 10% tej masy jest poddawane recyklingowi. Szacuje się, że rocznie do jezior, rzek i mórz trafia do 23 milionów ton plastiku.

Mikroplastik – małe cząsteczki plastiku o średnicy do 5 mm – przedostają się do żywności, wody i powietrza. Szacuje się, że każda osoba na planecie konsumuje ponad 50 000 cząstek plastiku rocznie – i znacznie więcej, jeśli weźmie się pod uwagę ich wdychanie! Odpady z tworzyw sztucznych są już wszędzie: w wodzie, którą pijemy, w powietrzu które wdychamy, i w rezultacie – w nas samych.

We can do better

W marcu 2022, podczas 5. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA5), została podpisana przez państwa członkowskie historyczna rezolucja “End plastic pollution: Towards an international legally binding instrument”.

Dokument wzywa do wypracowania nowego prawa, które zakończy problem zanieczyszczenia środowiska przez zamknięcie obiegu dla produktów z tworzyw sztucznych. Żeby to się udało, w procesie tym musimy uwzględnić głosy wszystkich reprezentantów środowisk w cyklu życia plastiku: od producentów, przez handlowców i konsumentów do recyklerów. Tylko razem rozwiążemy nasz wspólny problem. Tworzywa sztuczne dają nam wiele możliwości, musimy tylko korzystać z nich mądrze i sprawiając, że nasza przyszłość stanie się cyrkularna.

Celebruj z nami Światowy Dzień Środowiska 2023!

Światowy Dzień Środowiska 2023 – planowane wydarzenia:

  • konferencja w Centrum Prasowym PAP, informacja do mediów trafi 5 czerwca
  • konferencja w Pałacu Zamoyskich w Warszawie, siedzibie SARP
  • wystawa zorganizowana przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
  • akcja sprzątania środowiska zorganizowana w całej Polsce przy współpracy z PLANET HEROES

Ponadto, informacje o działaniach realizowanych we współpracy z Wami pojawią się na stronie globalnych obchodów World Environment Day.

W kampanii wokół Światowego Dnia Środowiska 2023 wykorzystany zostanie hasztag i hasło #BeatPlasticPollution.

Świętujemy razem!

Zapraszamy do działań organizowanaych wokół 5 czerwca, a także do długofaloawej współpracy przy Inicjatywie #EndPlasticPollution. Inicjatywa przewiduje, że każda z zaproszonych firm i instytucji będzie mieć okazję, żeby w otwarty sposób podzielić się swoim doświadczeniem, praktykami i innowacjami, i tym samym być częścią procesu tworzenia rekomendacji dla Intergovernmental Negotiating Committee (INC), raportu dobrych i złych praktyk oraz implementacji prawa międzynarodowego.

Światowy Dzień Środowiska w Polsce organizuje UNEP/GRID-Warszawa. W 2018 r., pod szyldem Światowego Dnia Środowiska zainicjowaliśmy kampanię społeczną #DlaPlanety. Jej cele od początku były jasne: podniesienie świadomości społecznej dotyczącej najważniejszych wyzwań środowiskowych poprzez działania zorganizowane wraz z najważniejszymi aktorami życia społecznego i gospodarczego – administracją publiczną, biznesem, środowiskami naukowymi i organizacjami pozarządowymi.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024