Wspiera współpracę pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska, wspomaga wymianę informacji dotyczących ochrony środowiska. Współpracujemy w obszarze ochrony różnorodności biologicznej Karpat.