Aktualności

 UNEP  12 grudnia 2015 roku podczas szczytu klimatycznego w Paryżu prawie 190 państw podpisało pierwsze w historii uniwersalne porozumienie w dziedzinie klimatu. W dokumencie określono ogólnoświatowy plan działania, którego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążenie do utrzymania go na poziomie 1,5°C. Czytaj więcej »
 UNEP  Kryzys klimatyczny, jak dowodzi najnowsza edycja raportu Programu ONZ ds. Środowiska, wciąż trwa. Spowodowany pandemią spadek emisji gazów cieplarnianych nic w tej kwestii nie zmieni, jeśli nie będzie towarzyszyć mu zielona odbudowa gospodarcza oraz kolejne deklaracje neutralności klimatycznej, przekładające się na konkretne działania państw, społeczeństw czy biznesu.  Czytaj więcej »
 GRID  Miło nam poinformować o podpisaniu przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa ramowej umowy o współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego (ALK).  Czytaj więcej »
 UNEP  Utrata i marnotrawstwo żywności (food loss and waste) mają miejsce na różnych etapach globalnej produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Niezrównoważone praktyki skutkują utratą około jednej trzeciej całej wyprodukowanej żywności każdego roku, a kontynuowanie wzorców biznesu “takiego jak zwykle” powoduje coraz większe opóźnienia w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym celu dwunastego: Zrównoważona konsumpcja i produkcja. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  „Finansowanie dla klimatu” - to tytuł wspólnego wydarzenia Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Santander Bank Polska S.A., zrealizowanego w ramach cyklu rozmów o klimacie. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Ruszyła kampania edukacyjna EkoElectro, której celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy, szczególnie wśród młodych ludzi, na temat prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. Do współpracy zaangażowano artystkę muzyki elektronicznej – Zamilską, która na potrzeby kampanii stworzyła nowy utwór muzyczny, w oparciu o motyw bijącego serca Planety. Można go posłuchać angażując się w edukacyjną konwersację z botem w aplikacji Messenger. Kampania organizowana jest przez UNEP/GRID-Warszawa i ElektroEko, w partnerstwie z firmą SAMSUNG. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Dziś po raz pierwszy zostały przyznane Zielone Orły dziennika “Rzeczpospolita” wręczone firmom, samorządom, organizacjom pozarządowym i wyjątkowym osobom, które miały swój pozytywny wkład w starania o ograniczenie zmian klimatycznych. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Przeszło setka uczestników warsztatu, zrealizowanego we współpracy z bankiem BNP Paribas Polska, poszerzało swoją wiedzę na temat roli inwestycji energetycznych w budowie neutralnych klimatycznie miast. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Kilkadziesiąt mieszkających w stolicy Polski osób poszerza swą wiedzę i decyduje o tym, jakie działania z zakresu efektywności energetycznej i rozwijania odnawialnych źródeł energii podejmować będzie w najbliższych latach miasto. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Całodniowy warsztat, zrealizowany w partnerstwie Go Responsible oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa, wskazywał na skalę wyzwania klimatycznego oraz na rolę analiz scenariuszowych, pozwalających firmom na badanie odporności ich modeli biznesowych na kryzys klimatyczny. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022