Aktualności

 GRID  Reprezentanci Centrum wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu z przedstawicielami władz miasta, urzędnikami oraz ekspertami, poświęconym ochronie środowiska na poziomie miasta i okolicznej gminy. Czytaj więcej »
 UNEP  Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, we współpracy z GRID-Genewa, zaprezentował publikację na temat niezrównoważonego wydobycia piasku przez człowieka. Obok diagnozy problemu znalazły się również propozycje jego rozwiązania. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Nowy, skierowany do firm cykl warsztatów Centrum UNEP/GRID-Warszawa stawia sobie za cel zapoznanie uczestniczących w nim osób z najnowszymi danymi o środowisku i gospodarce, prezentowanymi w raportach UN Environment oraz rodziny ONZ. Czytaj więcej »
 UNEP  Dane Międzyrządowego Zespołu ds. Bioróżnorodności i Usług Ekosystemowych ukazuje skalę negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Bez opanowania kryzysu klimatycznego oraz zmiany w dominujących modelach produkcji i konsumpcji w ciągu najbliższych kilku dekad z powierzchni ziemi zniknąć mogą setki tysięcy gatunków. Czytaj więcej »
 GRID  Kilkudziesięciu nauczycieli, trenerów z organizacji pozarządowych, dydaktyków z uczelni wyższych oraz przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za ochronę środowiska i edukację z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Serbii spotkało się w Budapeszcie na dwudniowym seminarium poświęconym edukacji młodego pokolenia, wspierającej zrównoważony rozwój regionu karpackiego. Czytaj więcej »
 GRID  W środę, 17 kwietnia 2019 r., zespół UNEP/GRID-Warszawa uczestniczył w Dniu Informacyjnym LIFE 2019. Wydarzenie to stało się okazją do zaprezentowania działań, jakie UNEP/GRID-Warszawa realizuje w ramach projektu "LIFE Karpaty Łączą. Zielona Infrastruktura". Czytaj więcej »
 GRID  Tematem przewodnim skierowanego do firm i administracji dodatku Dziennika Gazeta Prawna, był w dniu 12 kwietnia wątek wpływu samorządów na ograniczenie niezrównoważonej produkcji i konsumpcji tworzyw sztucznych. Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, Bartłomiej Kozek, skomentował w nim działania, podejmowane w tej kwestii przez polskie samorządy. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Trzeci Samsung Inkubator w Polsce Wschodniej jest jednocześnie pierwszym, stawiającym sobie za cel wspieranie inicjatyw na rzecz realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które współpracuje z Samsungiem w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska", będzie udzielać merytorycznego wsparcia start-upom, chcącym działać dla ludzi i środowiska. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Przedstawiciele 26 organizacji reprezentujący środowiska samorządowe, firmy i organizacje pozarządowe, zebrali się 11 kwietnia 2019 na pierwszym jubileuszowym spotkaniu podsumowującym rok działań Koalicji 5. Frakcji. W spotkaniu nie zabrakło reprezentacji Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które od początku wspiera inicjatywę w jej programowych działaniach. Czytaj więcej »
 GRID  8 i 9 kwietnia w Centrum Kongresowym ICE Kraków miała miejsce kolejna edycja organizowanego przez Instytut Wschodni wydarzenia, gromadzącego administrację samorządową oraz ekspertów z całej Polski. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019