Aktualności

 SDG  Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla Środowiska" przy współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, rekomendują wszystkim zainteresowanym współpracą z NASA przy obserwacjach wiosennych chmur, międzynarodowy konkurs NASA GLOBE Clouds. Konkurs rozpoczyna się 15 marca i trwa do 15 kwietnia 2018. Działania podjęte w ramach konkursu, realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju: 12 (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (Działania w dziedzinie klimatu) i wpisują się w misję EDUKACJA (i częściowo w misję MIASTA) Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”. Czytaj więcej »
 SDG  Projekt zaplanowany został w formie konkursu realizowanego w nurcie edukacji ekologicznej młodego pokolenia. Działanie to realizowane jest w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla Srodowiska przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z VIVENGE Sp. z o.o. Czytaj więcej »
 SDG  W dniu 8 marca 2018, w warszawskim Pałacu Ślubów, odbyło się uroczyste wręczenie odnowionych, aktualnych w roku 2018, certyfikatów "Partnerstwa dla Klimatu". Centrum UNEP/GRID-Warszawa po raz kolejny znalazło się w gronie firm i organizacji zaszczyconych tym wyróżnieniem. Czytaj więcej »
W dniach 27 lutego oraz 7 i 8 marca 2018, odbyły się seminaria konsultacyjne dla przedstawicieli karpackich instytucji szczebla regionalnego, zaplanowane i zrealizowane w projekcie LIFE "Inicjatywa lokalna na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach" ("Karpaty Łączą – Zielona infrastruktura"). Czytaj więcej »
 SDG  Podczas spotkania 2 marca 2018, w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Warszawie, eksperci dyskutowali na temat nowego pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W spotkaniu uczestniczyła Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
W dniach 1 i 2 marca 2018 w Genewie, zaplanowano Regionalne Forum na temat Zrównoważonego Rozwoju dla regionu UNECE (Regional Forum on Sustainable Development for the UNECE Region).  Nasz projekt "Karpaty Łączą" został przedstawiony w trakcie Forum, jako studium przypadku oraz ilustracja zastosowania z powodzeniem założeń przyjętych dla 15 Celu Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ, będąca modelowym przykładem tego jak ekosystemy i różnorodność biologiczna wspomagają postępy w realizacji pozostałych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Czytaj więcej »
Już na początku marca odbędą się spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli karpackich instytucji szczebla regionalnego. Głównym tematem seminariów będzie zaprezentowanie i omówienie analizy uwarunkowań kształtowania łączności ekologicznej w Karpatach oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących roli gmin i lokalnych grup działania w kształtowaniu zielonej infrastruktury w tym obszarze. Czytaj więcej »
 UNEP  Konsultacje w sprawie rządowej mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym to dobra okazja, by przyjrzeć się sytuacji u naszego zachodniego sąsiada. Niemieckie doświadczenia z ekonomią cyrkularną są źródłem inspiracji dla firm i państw, chcących wdrażać tę ideę w praktyce. Dowodzi tego wydana przez UNEP publikacja „Multiple Pathways to Sustainable Development: Further Evidence of Sustainability in Practice”. Czytaj więcej »
 UNEP  W drugim wydaniu swojego corocznego raportu „Frontiers”, Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska zwraca uwagę na sześć kwestii, które jego zdaniem będą w istotny sposób wpływać w najbliższych latach na nasz dobrostan. O jakie zjawiska chodzi? Czytaj więcej »
 SDG  W ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”, Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz BASF Polska rozpoczynają kolejny cykl programu Agro Ambasadorzy BASF. Projekt przynależy do „Misji Bioróżnorodność” Partnerstwa, realizuje jednak również założenia „Misji Edukacja”. Pierwszy z wykładów prowadzonych przez ekspertów Centrum UNEP/GRID Warszawa odbył się 9 lutego br. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018