Kierownik Zespołu IT & Geosolutions

Ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalizując się w kartografii i systemach informacji geograficznej (GIS). W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2011 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz tworzeniu systemów i aplikacji GIS a także modelowaniu UML (w zakresie schematów aplikacyjnych oraz baz danych przestrzennych).

Jest zaangażowany w projekty związane z budową i wdrażaniem systemów informacji geograficznej zgodnie z wymogami dyrektywy INSPIRE. Posiada również doświadczenie w projektowaniu oraz implementacji geoportali dla jednostek samorządowych oraz instytucji publicznych.