Centrum UNEP/GRID-Warszawa - jako ośrodek realizujący w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i wspierający jego globalne inicjatywy - włącza się w upowszechnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju w szczególności w ich wymiarze środowiskowym.

We wrześniu 2015 roku, w trakcie tzw. Szczytu Zrównoważonego Rozwoju (Nowy Jork) 193 kraje członkowskie ONZ przyjęły rezolucję pt. "Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030" (ang. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development). Dokument ten wyznaczył 17 globalnych celów (ang. Sustainable Development Goals - SDGs), których realizacja ma przyczynić się do budowy zrównoważonej przyszłości oraz ograniczenia ubóstwa na świecie.

ŚRODOWISKOWE WYMIARY CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Jakkolwiek tylko dwa z siedemnastu celów skupiają się w całości na środowisku przyrodniczym (tj. cel 14. Życie pod wodą oraz cel 15. Życie na lądzie), to w istocie każdy z celów ma swój środowiskowy kontekst, a ponad połowa z nich bezpośrednio odnosi się do aktualnych potrzeb środowiska.

Zachęcamy do odkrywania środowiskowych wymiarów Celów Zrównoważonego Rozwoju.