Wśród wielu form aktywnej edukacji pekologicznej, szczególnie interesujące są te, w których wykorzystuje się multimedialne programy komputerowe. Jednym z takich programów jest "Różnorodność biologiczna w Polsce"  - program opracowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w 2004 roku.

 

Upowszechnianie wśród młodziezy wiedzy o różnorodności biologicznej najskuteczniej odbywa się za pośrednictwem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, mających do dyspozycji nowoczesne środki dydaktyczne i doświadczenie w ich stosowaniu. Chcąc ułatwić Państwu to ważne zadanie, przekazujemy zestaw praktycznych scenariuszy zajęć pozwalających na zapoznanie młodzieży z różnorodnością biologiczną.

Scenariusze wydano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Program kompyterowy "Różnorodność biologiczna w Polsce" został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.