Karpaty są jednym z głównych łańcuchów górskich w Europie. Tak jak inne obszary górskie charakteryzują się zbnacznie zmniej korzystnymi od obszarów nizinnych warunkami gospodarowania. Wpływ na to mają m.in. gorsze warunki klimatyczno-glebowe, ograniczona dostepność komunikacyjna, słabszy poziom rozwoju infrastruktury i czesto peryferyjne położenie. Efektem tego jest m.in. częściej niż gdzie indziej zachodzące zjawisko depopulacji obszarów wiejskich.

W publikacji znajduje się między innymi omówienie nastepujących tematów:

  • Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju "zrównoważonej" turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Środkowobeskidzkim (Wojciech Mróz, Agata Ćwik)
  • Dziedzictwo - między ochroną zabytków a zrównoważonym rozwojem turystyki (Andrzej Siwek)
  • Rozwój turystyki kulinarnej w województwie podkarpackim i na obszarach pogranicza czynnikiem zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego (Jan Krupa, Krzysztof Zieliński)
  • Planistyczne aspekty ochrony przestrzeni kulturowej Karpat w kontekście turystyki na wybranych przykład (Hanna Hrehorowicz-Gaber)

Publikacja powstała w ramach realizacji projektu "Karpaty Łączą".