Kolejna, druga edycja kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety przygotowana została pod hasłem walki z zanieczyszczeniami powietrza. Kampania stanowiła część obchodów Światowego Dnia Środowiska, który w tym roku przebiegał pod hasłem UN Environment: Beat Air Pollution.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiskaprzygotowało niniejszą publikację akcentując powiązania między lokalnymi zanieczyszczeniami powietrza, globalnym kryzysem klimatycznym oraz zdrowiem publicznym.

Publikacja materiału zbiegła się w czasie z organizacją w Nowym Jorku Szczytu Klimatycznego ONZ, zwołanego na 23 września 2019.

W materiale, obok relacji z dyskusji, jakie odbyły się w czerwcu 2019, znalazły się eksperckie głosy ze strony sektora publicznego i prywatnego oraz instytucji międzynarodowych, a także najciekawsze wątki debat w trakcie międzynarodowego szczytu klimatycznego COP24 (Katowice, grudzień 2018).

Publikacja podsumowuje dotychczasowe działania, realizowane w drugiej edycji kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety – sprawdza również zakres realizacji postulatów poprzedniej edycji, która koncentrowała się na problemie zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi.

Spis treści:

Wstęp
Razem dla Czystego Powietrza 
Beat Air Pollution 
Komentarze:
    Carlos Piñerúa 
    Dr Paloma Cuchi 
    Marcin Morawski 
    Magdalena Betin 
Dyskusje 
    „Oddech dla młodych – smog, klimat i odpowiedzialność za przyszłość” 
    „W drodze po czyste powietrze i lepszy klimat” 
    COP 24 – idee #DlaPlanety 
Kampania #DlaPlanety 
    Miasta 
    Biznes 
    Śmierć Palmy 
Beat Plastic Pollution 2018 
Współpraca #DlaPlanety: Misja Klimat 
Partnerstwo SDGs Razem dla Środowiska