Obszary Natura 2000, jako ostoja najcenniejszych europejskich siedlisk i gatunków, warte sa naszej troski. Podejmując działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, możemy zapewnić ich właściwą ochronę, a tym samym kształtować kapitał stanowiący podstawę lokalnego rozwoju. Niniejsza publikacja może być źródłem inspiracji dla osób, które chcą wykorzystać potencjał obszarów Natura 2000 do rozwijania działalności gospodarczej.

Publikacja powstała w związku z działaniami Partnerstw Naturowych zainicjowanych w ramach projektu "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu", prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.