Cykl spotkań w gronie menedżerów firm i instytucji publicznych, które koncentrują się wokół najnowszych danych o środowisku i gospodarce, prezentowanych w raportach UN Environment i rodziny ONZ. Spotkania są także okazją do praktycznej analizy regulacji prawnych odnoszących się do relacji na styku gospodarki i środowiska naturalnego.

„Przybornik menedżera” to międzysektorowa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami, których aktywność zawodowa związana jest z relacjami na linii biznes-regulator-środowisko. To praktyczne narzędzie pozwalające w codziennej pracy menedżerów aktywnie wykorzystywać wiedzę z krajowych i globalnych raportów, w swoich planach i decyzjach uwzględniać megatrendy, które przekładają się na funkcjonowanie gospodarki.

W trakcie spotkań dane z globalnych raportów, prezentowane przez ekspertów, konfrontowane są m.in. ze strategiami uczestniczących w wydarzeniu firm, raportami współpracujących w ramach cyklu instytucji oraz informacjami na temat otoczenia regulacyjnego wpływającego na działalność biznesową, wzorce produkcji i konsumpcji oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju – w szczególności w ich środowiskowym wymiarze.