Aktualności

środa, 25 października 2023

Warsztaty Regionalne UNEP w Warszawie i Dzień Narodów Zjednoczonych 2023

W dniach 24-25 października zorganizowaliśmy wspólnie z UN Environment Programme (UNEP) i Joint Research Centre "UNEP Global Strategic Foresight: A Future for Planetary Health and Human Wellbeing 2023 EUROPE Workshop" –  pierwsze z cyklu sześciu warsztatów regionalnych UNEP. Gospodarzem miejsca było Centrum NAuki Kopernik w Warszawie.

Warsztaty otworzyła dr Andrea Hinwood UNEP Chief Scientist wraz z Marią Andrzejewską, dyrektorką generalną UNEP/GRID-Warszawa. 

Uczestnicy warszawskich warsztatów pracowali na czterech przygotowanych przez UNEP [na potrzeby warsztatów] scenariuszach, które wykorzystując prawdopodobne historie różniące się poziomem respektowania granic środowiska naturalnego i jego zasobów oraz wykorzystania technologii, miały za zadanie umożliwienie zbadania niezgodności i niepewności w ramach prognoz. Narracje analizowane były [między innymi] pod kątem ich znaczenia dla zdrowia planety i dobrostanu ludzi oraz czynników, jakie odpowiadają za wzrost/pojawienie się lub zmniejszenie/zanik [z biegiem czasu] na kontynencie europejskim omawianych praktyk.

Seria przygotowanych przez UNEP warsztatów regionalnych ma na celu przegląd wstępnych wyników pracy panelu ekspertów prognozowania. Zamiarem organizatorów jest, by zapewnienić niezbędną kontekstualizację dla sprawdzenia trafności i skorygowania wstępnej identyfikacji pojawiających się sygnałów zmian oraz dostarczyć  informacji na temat problemów, zagrożeń i możliwości specyficznych dla regionu.

Wyniki prognozowania zostaną zebrane w globalnym raporcie opublikowanym w 2024 r. Raport ten będzie wzbogacony specyficznymi dla regionu informacjami, które zostaną zaczerpnięte z każdego z warsztatów regionalnych. Oczekuje się również, że raport wraz ze wszelkimi istotnymi spostrzeżeniami i zaleceniami przedstawionymi w ramach warsztatów regionalnych będzie podstawą obrad szóstego Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-6) w lutym 2024 r. i Szczytu Przyszłości we wrześniu 2024 r. 

Organizacja warszawskich warsztatów regionalnych UNEP zbiegła się w czasie z Dniem Narodów Zjednoczonych (UN Day) – święcie ONZ obchodzonym dorocznie 24 października, w rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych (24 października 1945).

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024