Aktualności

czwartek, 18 kwietnia 2024

Umowa o partnerstwie z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji (IATI)

Z dumą podjęliśmy współpracę z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) - konsorcjum, reprezentowanym przez jego liderów: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechnikę Wrocławską. To kolejna, po Akademii Leona Koźmińskiego i Szkole Głównej Handlowej, umowa partnerska z polską uczelnią.

Umowa, podpisana 10 kwietnia 2024, zakłada współpracę w zakresie rozwoju innowacji i nowych technologii poprzez wymianę informacji i popularyzację wiedzy o potencjalnych innowacyjnych rozwiązaniach, produktach, usługach i technologiach poszukiwanych w gospodarce. Zakres współpracy obejmować będzie w szczególności zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.   

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) to wirtualny instytut utworzony w 2014 roku. Celem IATI jest zintegrowanie prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, instytuty badawcze oraz przedsiębiorstwa. Liderami IATI są Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Wrocławska. Obecnie grono partnerów IATI liczy 51 instytucji, w tym: 24 uczelnie, 8 instytutów badawczych i 19 przedsiębiorstw. Ponadto IATI buduje szeroką sieć współpracy z klastrami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami otoczenia biznesu, dzięki czemu stale poszerza sieć kontaktów, a tym samym możliwości podjęcia współpracy innowacyjnej i badawczej.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024