Aktualności

środa, 21 lutego 2024

"Biznes na rzecz zmiany 2024" — premiera raportu i spotkanie społeczności Climate Leadership

Jak głęboko powinna sięgać transformacja biznesu dla dobra środowiska i społeczeństwa? Jak sprostać tym oczekiwaniom zachowując równowagę w organizacji? Pytania o konsekwencje działań, które są konieczne, i których nikt w historii jeszcze nie podejmował, powróciły przy okazji premiery publikacji „Biznes na rzecz zmiany 2024”. To już czwarta edycja raportu podsumowującego działania w programie Climate Leadership, w którym firmy zmieniają się dla klimatu. Spotkanie społeczności firm, organizacji i ekspertów skupionych wokół idei programu, zorganizowane przez UNEP/GRID-Warszawa, odbyło się 20 lutego 2024 r. w Varso Place, siedzibie firmy Ørsted Polska.

„Musimy się nauczyć, jak wykorzystać własną kreatywność, zaangażowanie pracowników, rewolucję technologiczną i legislację europejską w zakresie ESG, do przeprowadzenia transformacji w swojej firmie. Jak wspierać innowacje skierowane na rozwiązywanie istotnych wyzwań społecznych, cywilizacyjnych, odpowiedzialne innowacje na rzecz klimatu, odpowiedzialne innowacje w miejscu pracy.” — Czytamy w przesłaniu do czytelników raportu od Marii Andrzejewskiej i prof. Bolesława Roka, pomysłodawców programu Climate Leadership. 

Raport zawiera omówienie trendów społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego (ESG) w działaniach firm, jako odpowiedzi biznesu na najbardziej aktualne wyzwania związane z pogłębiającym się globalnym kryzysem środowiskowym. Przedstawia również deklaracje klimatyczne i opisy wdrożonych już działań w formie dobrych praktyk firm-uczestników programu. Na publikację składają się materiały opracowane przez niezależnych ekspertów Climate Leadership reprezentujących różnorodne obszary wiedzy, od ochrony środowiska i wiedzy o klimacie jak do zrównoważonego rolnictwa i transformacji energetycznej. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją w formie elektronicznej.

Spotkanie było okazją do kontynuacji dyskursu klimatycznego, wzajemnych inspiracji i omówienia przyszłych działań. Rozpoczynając je, dyrektorka generalna UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska podziękowała za współtworzenie publikacji “Biznes na rzecz zmiany 2024 przez włączanie się w całoroczne działania. Nawiązała do rozpoczynającej się w przyszłym tygodniu w Nairobi szóstej sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UN Environment Assembly, UNEA) i obecności na nim UNEP/GRI-Warszawa.Opowiemy, co dzieje się w Climate Leadership. To jest ważne, bo Europa środkowo-wschodnia nie pojawia się często w tych rozmowach i wiem, że będziemy na pewno słuchani, a to, co tutaj robimy razem, zacznie zataczać coraz szersze kręgi.

O publikacji jako narzędziu wsparcia biznesu mówił prof. Bolesław Rok. — Zachęcam do przeczytania tego raportu. Ma on 247 stron, to jest dwa razy więcej niż rok temu, co oznacza, że mamy coraz więcej wiedzy, która jest potrzebna biznesowi. — rozpoczął wypowiedź i kontynuował ją w poważnym tonie — Myślę, że istotą naszej działalności jest to, że staramy się wspierać biznes w transformacji, i że robiąc to, przeciwstawiamy się wzbierającej fali dekadentyzmu, dostarczając biznesowi wiedzy JAK stać się częścią zmiany.

Dobro planety czy interes firmy, a może jedno i drugie?

O „Transformacji w firmie. Transformacji w regionie.” rozmawiali Joanna Wis-Bielewicz, Ewelina Lewandowska i Aneta Skubida. Uczestnicy i prowadzący debatę prof. Bolesław Rok poszukiwali odpowiedzi na pytania o sprawiedliwą transformacje jako ideę spajającą zrównoważony rozwój firmy i rozwój regionalny i jej miejsce w strategii każdej firmy. Czy i jakie zaangażowanie firmy w proces transformacji regionalnej może być korzystne dla wszystkich interesariuszy? Jak firmy mogą łączyć proces koniecznej transformacji klimatyczno-środowiskowej i ESG ze wsparciem transformacji gminy/regionu/kraju? Rozmówcy zgodzili się, że czeka nas olbrzymia zmiana sposobu myślenia w szerokim kontekście. W związku z tym, wskazane jest, żeby na każdym kroku, także w obszarach działania przedsiębiorstwa, starać się być obywatelem włączającym się w działania, o których wiadomo, że wpłyną na transformację w skali regionu.

Mówi się czasem, że kryzys klimatyczny jest kryzysem cywilizacyjnym, bo planeta sobie poradzi, nawet gdy nasza cywilizacja się załamie, jednak czy zaangażowanie firmy w budowanie dobrostanu ludzi zawsze jest korzystne dla planety? Jak kształtować priorytety korporacyjne, aby łączyć dobrostan firmy, planety i człowieka? Nad tą i podobnymi niewiadomymi pochylili się: Magdalena Krukowska, Mariusz Gołąb i Piotr Biernacki — uczestnicy dyskusji „Dobrostan planety. Dobrostan człowieka.” moderowanej przez Marię Andrzejewską. Zdaniem uczestników, błędem jest mówienie o działaniu dla planety w skali mikro w oderwaniu od globalnego kontekstu. Ryzyko jest zawsze, a prowadzenie biznesu wymaga zrównoważenia przeciwstawnych interesów. Najważniejsze dla firm jest, żeby nie bać się podejmowania działań dwukierunkowych — z jednej strony dbać o środowisko, z drugiej zaspakajać potrzeby ludzi. Zdaniem panelistów, biznesowi może w tym dopomóc analiza wpływu na środowisko.

Wsparcie dla biznesu na drodze do transformacji wyraża się nie tylko w sferze eksperckiej edukacji i tworzeniu warunków do wymiany doświadczeń dla firm, ale też poprzez ofertę do zaangażowania się pod okiem ekspertów środowiska w działania dla ekosystemów i klimatu. Uczestnikom zostały zaprezentowane przykładowe działania w programach RE:GENERACJA, ECO-MIASTO oraz Inicjatywie #ENDPLASTICPOLLUTION, a także działania wykorzystujące techniki geoinformacji i aktywnej edukacji.

W ramach warsztatów w innowacyjnej formule „Slalomu z klimatem”, uczestnicy angażowali się w systemie rotacyjnym w krótkie wymiany myśli z opiekunami sześciu obszarów wiedzy:

  • Katarzyna Król — Jakie produkty i usługi są nam (i planecie) potrzebne? Czy biznes jest w stanie je dostarczać?;
  • Agata Miryn — Partycypacja, czyli włączanie pracowników w strategię klimatyczną/ ESG oraz, czy i w jakim zakresie to jest możliwe/potrzebne?;
  • Joanna Maraszek — Dyrektywa 3xD (Due Diligence Directive), czyli wielki kłopot w łańcuchu wartości oraz, jak sobie z tym radzić (o ile Parlament Europejski się na nią w ogóle zdecyduje)?;
  • Agata Delmaczyńska — Dekarbonizacja czyli jak szybko, kto i kiedy? oraz czy to się może udać na poziomie firmy w Polsce?;
  • Joanna Krombholz-Zabielska — Redukcja zużycia materiałów i surowców krytycznych. Z czego da się zrezygnować, żeby klienci i planeta byli szczęśliwi?;
  • Piotr Kowalik — Regulacje. Jak dotrzeć z przesłaniem do tysięcy firm w Polsce? I kto ma to robić?.

Dzięki uprzejmości Ørsted Polska, spotkanie zostało zorganizowana w siedzibie firmy w Varso Place.

53542028890 567beedb49 3k

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024