Współpracujemy przy realizacji działań na rzecz środowiska. Miasto Stołeczne Warszawa jest członkiem Partnerstwa SDGs "Razem dla Środowiska".