Współpracujemy w obszarze promowania zrównoważonego rozwoju. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju należy do Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla środowiska".