Prowadzi badania i wykonuje prace aplikacyjne w zakresie geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych. Współpracujemy w realizacji projektów  związanych z planowaniem przestrzennym i geoinformacją.