Podsumowanie naszych działań Razem dla Środowiska:

Miniony rok był dla Partnerstwa "Razem dla Środowiska" okresem rozwoju i współpracy. Powitaliśmy w naszym gronie 19 nowych firm i instytucji, a ambasady: Francji, USA, Norwegii, Australii zadeklarowały poparcie dla misji Partnerstwa. Odczytujemy to jako ogromne wyróżnienie dla działań bieżących i inspirację dla przyszłych wysiłków.Styczeń

01 2018

10 stycznia

Błękitny Starogard to projekt partnerski realizowany z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma.  Projekt ten  polegał na przygotowaniu relacji fotograficznej z pomiarów jakości wody w rzece Wierzycy, jakie uczniowie zrealizowali w ramach Programu GLOBE.
MISJE: Edukacja, Woda
Czytaj więcej »

 

16-24 stycznia

W trakcie pierwszej edycji Programu Młodzi obeserwatorzy przyrody - chrońmy razem bioróżnorodność realizowanego wspólnie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa i FundacjęVeolia Polska, przeprowadzone zostały warsztaty dla uczestników konkursu. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat różnorodności biologicznej w miastach oraz potrzeb i zasad jej ochrony, zwrócenie uwagi na konieczność i możliwości zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę, a także promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, dzięki którym każdy uczestnik może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego w swoim bezpośrednim otoczeniu.
MISJE: Edukacja, Bioróżnorodność
Czytaj więcej »

 

25 stycznia

Spotkanie w Jeleśni inaugurujące drugi rok projektu Karpaty Łączą – Kwietne Łąki. Projekt ma na celu wdrażanie zabiegów ochronnych i realizowany jest poprzez następujące działania na halach i polanach Karpat: koszenie, odkrzaczanie, wypłata wynagrodzenia właścicielom gruntów za użytkowanie zgodne z wytycznymi eksperta przyrodniczego. Projekt jest realizowany we współpracy partnerskiej przez Żywiec Zdrój S.A. i Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
MISJE: KarpatyBioróżnorodność
Czytaj więcej »

 Luty

02 2018

2-15 lutego

W ramach pierwszej edycji Konkursu Młodzi obeserwatorzy przyrody - chrońmy razem bioróżnorodność odbyło się wręczenie dyplomów, nagród i voucharów zwycięzcom konkursu.
MISJE: EdukacjaBioróżnorodność
Czytaj więcej »

 

26 lutego

Uruchomiony został projekt Dzieci na tropie śmieci – razem chronimy naszą przyrodę w partnerstwie z Vivenge Sp. z o. o. Konkurs był odpowiedzią na potrzeby zwiększania wiedzy w zakresie ochrony środowiska. Miał kluczowe znaczenie dla edukacji ekologicznej, nie tylko uczniów, ale także społeczności lokalnych.
MISJE: EdukacjaBioróżnorodność
Czytaj więcej »

 Marzec

03 2018

15 marca

Uruchomienie konkurs NASA GLOBE Observer przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa,  we współpracy z Miastem st. Warszawa, Eurocash, Veolia, SUEZ. Projekt obejmował zadanie obserwacji nieba i chmur z wykorzystaniem aplikacji mobilnej GLOBE Observer (dostępnej w App Store oraz Google Play). Zbierane w aplikacji dane były dodatkowym źródłem informacji dla naukowców NASA Langley Research Center w Wirginii (USA), którzy badając klimat i warunki atmosferyczne  na Ziemi, na co dzień opierają się na danych dostarczanych przez źródła satelitarne.
MISJA: Edukacja
Czytaj więcej »

 Kwiecień

04 2018

16-17 kwietnia

W ramach projektu Dzieci na tropie śmieci – razem chronimy naszą przyrodę zorganizowane zostały  warsztaty edukacyjne dla dzieci zaangażowanych w realizację projektu. Warsztaty przyrodnicze połączone były ze zbieraniem śmieci w lesie w gminie Łuków.
MISJE: EdukacjaBioróżnorodność
Czytaj więcej »

 

23 kwietnia

Waste not, want not (Nie marnuj, nie będziesz potrzebował), to hasło warsztatów dla młodzieży z trzech warszawskich liceów zorganizowanych przy współpracy Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Miasta Stołecznego Warszawa. Bohaterem spotkania był Dr Thomas Culhane, amerykański ekspert z Patel College of Global Sustainability na Uniwersytecie Południowej Florydy, zaproszony na spotkanie przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce.
MISJE: EdukacjaCircular Economy
Czytaj więcej »

 Maj

05 2018

22-24 maja

Wykłady eksperta Centrum UNEP/GRID-Warszawa dla studentów trzech uczelni rolniczych (Wrocław, Poznań, Warszawa) poświęcone tematyce ochrony różnorodności biologicznej, zorganizowane w ramach projektu Agro-Ambasadorzy, zrealizowane wspólnie z firmą BASF.
MISJE: Bioróżnorodność, Edukacja
Czytaj więcej »

 Czerwiec

06 2018

1-2 czerwca

Stanowisko edykacyjne dla młodzieży z grami i quizami o tematyce ochrony przyrody zorganizowane i poprowadzone przez zespół UNEP/GRID-Warszawa w trakcie Orange Warsaw Festival – wydarzenia myzycznego odbywającego się co roku w Warszawie we współpracy z Orange Polska S.A.
MISJA: Edukacja
Czytaj więcej »

 

5 czerwca

Kampania Zielona Wstążka #DlaPlanety jest długofalowym działaniem, które zostało zainicjowane  w Światowym Dniu Środowiska debatą ekspertów pt. Rozwój gospodarczy a wyzwania środowiskowe związane z tworzywami sztucznymi, zorganizowaną we współpracy z Ministerstwem Środowiska. W rozmowie na temat wpływu zanieczyszczeń plastiku na środowisko uczestniczyli: Dyrektor Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska na Europę, oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, Synthos S.A., i Politechniki Częstochowskiej. W ramach kampanii, każdy mógł podjąć EKOpostanowienie i otrzymać zieloną wstążkę. W wielu miastach odbyły się towarzyszące wydarzenia: zielone iluminacje i festyny. Współorganizatorem kampanii i uroczystych obchodów Dnia Środowiska było Miasto Stołeczne Warszawa. W wydarzenia zaangażowali się następujący uczestnicy Partnerstwa SDGs: Synthos (jako partner strategiczny), McDonalds (jako partner główny), oraz firmy: Santander Bank Polska, CEC Government Relations, Carrefour, Polpharma, Signify, Skanska, Suez, Veolia, i Vivenge — jako partnerzy projektu.
MISJE: Bioróżnorodność, Circular Economy
Czytaj więcej »

 Lipiec

07 2018

17-27 lipca

Podpisywanie porozumień z właścicielami działek w gminie Jeleśnia w powiecie żywieckim — terenie objętym założeniami projektu Karpaty Łączą – Kwietne Łąki. Projekt ma na celu ochronę bioróżnorodności i zasobów wodnych w powiecie żywieckim. Projekt jest realizowany wspólnie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Żywiec Zdrój S.A.
MISJE: KarpatyBioróżnorodność
Czytaj więcej »

 

21-22 lipca

Stanowisko Karpackie podczas dwudniowego regionalnego pikniku Dni Jeleśni, w powiecie żywieckim. Zespół karpacki z Centrum UNEP/GRID-Warszawa prowadził wśród mieszkańców akcję edukacyjną  połączoną z działaniami promujacymi idee ochrony cennych przyrodniczo terenów użytkowanych jako lokalne pastwiska  i łąki. Projekt  Karpaty Łączą – Kwietne Łąki jest działaniem realizowanym w Partnerstwie SDGs z Żywiec Zdrój S.A.
MISJE: KarpatyBioróżnorodność
Czytaj więcej »

  

23 lipca

Koszenie łąk w gminie Węgierska Górka w powiecie żywieckim. Koszenia, ze wskazaniem odpowiednich punktów w czasie, technik i metod,  są jednym z głównych celów w projekcie Karpaty Łączą – Kwietne Łąki, który zakłada wsparcie w kontynuacji bądź przywrócenie właściwego użytkowania siedlisk przyrodnuiczych rejonów Karpat.
MISJE: KarpatyBioróżnorodność
Czytaj więcej »

 Sierpień

08 2018

25 sierpnia

Rozpoczęcie innowacyjnegoi projektu Ciepło dla Pragi realizowanego we współpracy przez Fundację Veolia Polska, Veolia Energia Warszawa i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Ciepło dla Pragi to inicjatywa skierowana do mieszkańców warszawskiej dzielnicy Praga-Północ, którzy chcą aktywnie działać na rzecz swojego sąsiedztwa – do tych wszystkich, którym nie są obojętne kwestie związane z ochroną środowiska i oszczędzaniem energii. Przy realizacji projektu wykorzystane zostało innowacyjne narzędzie – gra komputerowa EcoCraft, oparta na popularnej wśród młodych użytkowników grze MineCraft®.
MISJE: Miasta, Edukacja
Czytaj więcej »

 

29 sierpnia – 20 września

Rozpoczęła się realizacja II edycji konkursu dla młodzieży szkolnej Młodzi Obesrwatorzy Przyrody- Tworzymy miasto z klimatem! Konkurs zapoczątkowały warsztaty dla nauczycieli i edukatorów młodzieży, które zostały zorganizowane w pięciu miastach: Zamość, Przasnysz, Świecie, Tarnowskie Góry, Chrzanów, wspólnie przez Fundację Veolia Polska i Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
MISJE: Edukacja, Miasta
Czytaj więcej »

 Wrzesień

09 2018

14 września

Uruchomienie III edycji konkursu dla młodzieży Młodzi Obserwatorzy Przyrody - Poznaj zieloną stronę miasta w miastach: Słupca i Trzemeszno. Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu  miejsca edukacyjnego dla miasta. Projekt realizowany był przez Fundację Veolia Polska i Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
MISJE: EdukacjaMiasta
Czytaj więcej »

 

27-28 września 

Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Eco-Miasto 2018 współorganizowana przez Ambasadę Francji w Polsce, Urząd Miasta Warszawa i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Konferencje Innowacyjne Eco-Miasto są dorocznymi międzynarodowymi dwudniowymi spotkaniami ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych. Ich celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.
MISJE: Miasta, Circular Economy
Czytaj więcej »

 Październik

10 2018

9 października

Rozpoczęcie prac nad dwoma scenariuszami edukacyjnymi dla Oragne Polska S.A: 1) Drugie życie smartfona. Zamykamy obieg z Orange!, którego celem było zwiększania świadomości uczniów (grupa 12+) na temat nawyków konsumenckich na przykładzie smartfona; 2) Młodzi strażnicy energii. Oszczędzamy energię z Orange!, który dotyczył zużycia energii, a celem zajęć miało być zwiększenie świadomości energetycznej uczniów w grupie 7-10 lat.
MISJE: Edukacja, Circular Economy

 

12 października

Międzynarodowy Dzień bez Elektrośmieci połączony ze zbiórką eklektoodpadów w zakładach pracy i szkołach w Polsce. Projekt był realizowany przez ElektroEko w partnerstwie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
MISJA: Circular Economy
Czytaj więcej »

 

18 października

Promocja Partnerstwa SDGs Razem dla Środowiska podczas konferencji Zielona Infrastruktura na Mazowszu adresowanej do podmiotów samorządowych województwa mazowieckiego.
MISJE: EdukacjaMiasta
Czytaj więcej »

 

25 października 

W ramach obchodów UN Day 2018 zorganizowane zostały warsztaty i debata pt Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju. Podczas wydarzenia zostały wręczone certyfikaty, podziękowania i wyróżnienia dla partnerów zaangażowanych w realizację misji Partnerstwa SDGs . Wspólorganizatorami wydarzenia byli Samsung Polska i Centrum UNEP/GRID-Warszawa, przy partnerskim wsparciu Fundacji Veolia Polska, Grupy Żywiec.
MISJA: Edukacja
Czytaj więcej »

 Listopad

11 2018

8 listopada

Warsztaty z cyklu Circular Economy. Zamykamy Obieg! pt. Papierowa (r)ewolucja według zasad Circular Economy. Tematem przewodnim kolejnego, szóstego spotkania w cyklu była zrównoważona produkcja i konsumpcja papieru. Partnerem spotkania była Ambasada Francji w Polsce oraz firma Antalis.
MISJE: Circular Economy, Edukacja
Czytaj więcej »

 

30 listopada

Kreatywne warsztaty dla nauczycieli pt. Środowisko inspiracji. Łączy nas chmura – czyli projekty edukacyjne inaczej. W programie warsztatów znalazły się prezentacje i ćwiczenia warsztatowe pn. Kieszonkowy projekt przyrodniczy. Warsztaty zostały zorganizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa i z Microsoft Polska.
MISJA: Edukacja
Czytaj więcej »

 Grudzień

12 2018

5 grudnia

Udział w debacie pt. Innowacyjne Eco-Miasto, organizowanej przez Ambasadę Francji w Polsce podczas COP24. Dyskusja była zainspirowana dobrymi praktykami z polskich miast biorących udział w konkursie Eco-Miasto i poruszyła tematy takie, jak budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, inwestycje w termomodernizację, zrównoważoną mobilność, konieczność międzynarodowej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.
MISJE: Miasta, Edukacja
Czytaj więcej »

 

7 grudnia

Warsztaty z cyklu Circular Economy. Zamykamy Obieg! pt. Za(eko)projektuj nie tylko na papierze! Główne zagadniea dotyczyły  ekoprojektowania opakowań, zmieniającej się świadomości konsumentów, potrzeby edukacji. Centrum UNEP/GRID-Warszawa zorganizowało to spotkanie wspólnie z partnerami: Ambasada Francji w Polsce oraz Antalis Poland. Gospodarzem spotkania był Carrefour Polska.
MISJE: Circular Economy, Edukacja
Czytaj więcej »

 

14 grudnia

Debata podczas COP24 współorganizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa i UNICEF Polska pt. To nie jest klimat dla młodych ludzi. Debata była podsumowaniem projektu, w trakcie którego reprezentanci młodzieży przeanalizowali wpływ zmian klimatu na obszary zdefiniowane w pięciu misjach Partnerstwa SDGs Razem dla Środowiska: Woda, Miasta, Edukacja, Bioróżnorodność, Circular Economy. Postulaty młodzieży zostały zebrane w dokumencie pt. Klimat dla Młodych i przekazane przedstawicielowi Polskiej Prezydencji COP.
MISJE: Woda, Miasta, Edukacja, Bioróżnorodność, Circular Economy
Czytaj więcej »

 


 

W 2018 roku do Partnerstwa SDGs Razem dla Środowiska przyłączyli się:

 

Partnerstwo SDGs poparli: