Misja Klimat

Cel główny:  sdg13     Cele dodatkowe:  sdg1  sdg2  sdg7  sdg9  sdg11  sdg12  sdg17

Kryzys klimatyczny, obserwowany już dziś w środowisku naturalnym, oznacza coraz wyższe temperatury i nasilenie fal upałów, a także idące w ślad za nimi susze, powodzie i gwałtowne zjawiska pogodowe.

Skutki tych zmian, które będą obserwowane w najbliższej przyszłości, to m.in. podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, migracje klimatyczne, łatwiejsze rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, deficyty wody i żywności, a nawet wzmożenie napięć politycznych.

Przyczyną globalnego ocieplenia jest wysokie stężenie dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych w ziemskiej atmosferze. Bez względu na to, w jakim miejscu na świecie dochodzi do ich emisji, mają one wpływ na życie na całej planecie.

Coraz więcej danych obserwacyjnych potwierdza prognozowane wcześniej trendy. Mamy też nowe możliwości pomiarowe, dzięki którym możemy opracowywać nowe modele ekonomiczne powiązane ze skutkami zmieniającego się klimatu. Z analiz tych płyną alarmistyczne wnioski na temat prognozowanych kosztów społeczno-ekonomicznych scanariusza business as usual.

Istotną rolę w realizacji zadań w dziedzinie klimatu — od działań podejmowanych w celu powstrzymania zmian, aż po te, związane z łagodzeniem i adaptacją do ich skutków — odgrywać będzie reakcja społeczeństwa i zdolność do wspólnego działania.

Czynnikiem decydującym o sukcesie w realizacji tych zadań stanie się poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny. Poziom świadomości uwarunkowań zmian klimatycznych będzie niezbędnym komponentem koniecznej transformacji.

Wszystkie wysiłki na rzecz powstrzymania globalnego wzrostu temperatury sprowadzają się obecnie do powstrzymania wzrostu emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy synergii i innowacyjnej myśli technicznej. Musimy zmienić wzorce produkcji i konsumpcji w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym. Potrzebujemy efektywności surowcowej i energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz innych środków, które zmniejszają emisje gazów cieplarnianych i wzmocnią nasze możliwości dostosowania się do zmieniającego się świata.

Inicjatywy - Przyłącz się

Zapraszamy Partnerów Razem dla Środowiska do zaangażowania się w następujące inicjatywy:

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022