Krajowy Punkt Kontaktowy  PB BU, ekspert  w obszarze Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, oraz   eZdrowie. Ukończyła SGGW wydział Ogrodniczy,  od 2008 roku jest ekspertem Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce, prowadzi  konsultacje i warsztaty  przygotowujące potencjalnych beneficjentów Programów Ramowych do przygotowania i złożenia wniosków. Specjalizuje się w warsztatach dotyczących przygotowania wniosku w projektach badawczo  - innowacyjnych i innowacyjnych w  Programie Ramowym Horyzont 2020  (w tym praktyczne doświadczenia w realizacji projektów , 3 projekty w 7.Programie Ramowym (2007-2013)).