Maksymilian Kochański posiada tytuł licencjata Szkoły Głównej Handlowej Warszawie (SGH) w dziedzinie ekonomii oraz tytuł inżyniera energetyki uzyskany na Politechnice Warszawskiej (PW). Ponadto uzyskał tytuł magistra finansów SGH i magistra inżyniera zrównoważonej inżynierii energetycznej PW (z wyróżnieniem summa cum laude). Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich w zakresie zrównoważonej inżynierii energetycznej na Politechnice Warszawskiej, gdzie uczestniczy w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Posiada certyfikat potwierdzający kwalifikacje do pracy z urządzeniami, instalacjami i sieciami energetycznymi o napięciu do 1kV. Jest również konsultantem Krajowej Sieci Innowacji, z akredytacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Za „wkład w badanie swoich teorii poprzez eksperymenty praktyczne oraz innowacyjne podejście do bardziej zrównoważonej energetyki” otrzymał w 2014 roku „Green Talent Award” od Niemieckiego Ministra Edukacji i Badań Naukowych. Był także laureatem następujących stypendiów międzynarodowych: Royal Melbourne Institute of Technology (Australia), Northeastern Illinois University (Stany Zjednoczone), Duńskiego Uniwersytetu Technicznego oraz Centrum Badań Energetycznych RWTH – E.ON (Niemcy).

Polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwróciło się do Maksymiliana Kochańskiego z prośbą o przewodniczenie jednej z komisji ewaluacyjnych Programu Inteligentny Rozwój, co przyczyniło się do rozpowszechnienia innowacji w licznych małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Maksymilian Kochański pełnił funkcję kierownika projektu w ponad 20 krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują: zastosowania ICT w zakresie efektywności energetycznej, analizy oddziaływania, inteligentne sieci, zrównoważoną energię, ekonomię energetyczną i behawioralne uwarunkowania efektywności energetycznej.