Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Elektrotechniki o specjalności UEiE w Przemyśle. Od 2005 roku Biegły Sądowy z dziedziny telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej specjalizujący się w tematyce oscylującej wokół stacji przekaźnikowych, stacji bazowych BTS (Base Transceiver Station) jak również wielokanałowych urządzeń FCT (Fixed Cellular Terminal). W latach 1999 do 2008 związany z Telekomunikacją Polską S.A. (Wydział Systemów Dostępowych, Pion Klientów Biznesowych). Od 2008 do 2015 roku Dyrektor ds. technicznych w prywatnej spółce komunalnej (Eko sp. z o.o.). Uczestnik międzynarodowych szkoleń organizowanych przez Telekomunikacje Polską S.A. w Ameryce Środkowej w zakresie Business Everywhere oraz sieci Transmisji Danych BE. Certyfikowany Pełnomocnik i audytor ds. systemów zarządzania środowiskowego i jakością (ang. managements representative of the environmental, quality management system).

Ukończone studnia Master of Business Administration (MBA) w kierunku koncepcji powoływania i powstawania spółek w sektorach energetycznych wyodrębnionych ze spółek Skarbu Państwa z udziałem jednostek samorządu terytorialnego wraz z procesem przeprowadzania zmian reorganizacyjnych w celu ich usamodzielnienia.


Od września 2015 roku Prezes Zarządu spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.