Valentino Sevino ukończył Architekturę na Politechnice Mediolańskiej oraz posiada dyplom magistra w obszarze Inżynierii Środowiska (Politechnika Turyńska, Politechnika Federalna w Lozannie, Uniwersytet Sabaudzki). Obecnie jest Dyrektorem w Wydziale Planowania Mobilności w AMAT (Agencja Mobilności, Środowiska i Terenu, Mediolan). Jest zaangażowany w planowanie i wdrażanie projektów związanych z zarządzaniem mobilnością (car sharing, bike sharing, zrównoważony transport), planowanie ruchu drogowego (regulacje w zakresie ruchu drogowego i parkowania, ścieżki rowerowe, bezpieczeństwo drogowe) oraz planowanie transportu publicznego w regionie. Zajmuje się również zarządzaniem projektami w obszarze transportu i zrównoważonej mobilności na poziomie krajowym i Europejskim.