Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie m. st. Warszawy, odpowiedzialny za zarządzanie energią, gospodarkę wodną i ściekową. Przez całą swoją karierę związany z Urzędem m.st. Warszawy, szczególnie w zakresie nadzoru i zarządzania spółkami miejskimi. Zaangażowany w liczne, duże oraz średnie projekty unijne. Reprezentant Warszawy we współpracy z organizacją C40 oraz EUROCITIES, Zastępca Przewodniczącego warszawskiego Zespołu ds. ochrony klimatu oraz Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Leszek Drogosz jest odpowiedzialny za wdrażanie „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla m. st. Warszawy” i „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” oraz za przygotowanie warszawskiej Strategii Adaptacji do zmian klimatu.