24 października minęło 75 lat działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych. W obliczu światowego kryzysu zdrowotnego, a także jego społecznych i ekonomicznych konsekwencji, rocznica ta jest momentem refleksji nad dalszym rozwijaniem współpracy międzynarodowej.  

 „Teraz i po 2020. Razem budujmy naszą przyszłość”

Od 75 lat ONZ działa na rzecz pokoju jako forum służące rozwiązywaniu konfliktów, a wraz ze swoimi agendami podejmuje szeroko zakrojone działania ukierunkowane na poprawę warunków życia ludzi na całym świecie.

Jak budować lepszą przyszłość dla wszystkich ludzi, zwiększać ich bezpieczeństwo i nieprzerwanie dążyć do odwrócenia postępujących zmian klimatycznych? Potrzeba poparcia dla wspólnych działań skupionych na realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju jest dziś większa niż kiedykolwiek.

Chcąc dotrzeć do jak największej liczby osób, ONZ od stycznia nawiązał współpracę z młodzieżą, organizacjami społecznymi, biznesowymi i medialnymi. Rok 2020 musi być rokiem dialogu, w którym spotkamy się, aby wspólnie omówić nasze priorytety.

ONZ dla środowiska

Wyzwania środowiskowe są niezwykle istotne dla powrotu do równowagi w naszych relacjach z naturą, bo to od stanu planety zależy nasza przyszłość.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) jest jedną z ważniejszych agend ONZ. Rozbudowany przez UNEP system prawa międzynarodowego w sferze ochrony środowiska od 1972 roku wpływa na kształtowanie prawodawstwa państw na całym świecie. Bez dobrze funkcjonującego systemu przyrodniczego, ochrony różnorodności biologicznej i nieustannej redukcji emisji gazów cieplarnianych nie będziemy mogli kształtować bezpiecznej przyszłości dla wspólnoty ludzi na świecie.