W ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”, Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz BASF Polska rozpoczynają kolejny cykl programu Agro Ambasadorzy BASF. Projekt przynależy do „Misji Bioróżnorodność” Partnerstwa, realizuje jednak również założenia „Misji Edukacja”. Pierwszy z wykładów prowadzonych przez ekspertów Centrum UNEP/GRID Warszawa odbył się 9 lutego br.

Podczas spotkania z uczestnikami 9 lutego, nasz ekspert, Piotr Mikołajczyk, zaprezentował działania prowadzone w Partnerstwie SDGs "Razem dla Środowiska". Jako przykład partnerskiej współpracy w Partnerstwie przedstawiony został partnerski projekt UNEP/GRID-Warszawa i BASF Polska: raport tematyczny "Rolnictwo i Przyroda – Ochrona różnorodności biologicznej dobrą praktyką rolniczą". Prezentacji raportu towarzyszyła dyskusja z uczestnikami na temat roli różnorodności biologicznej w działalności rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli studenci z Uniwersytetów Przyrodniczych we Wrocławiu i Poznaniu oraz SGGW w Warszawie.

Agro Ambasador BASF jest programem dla studentów uczelni rolniczych. Program przewiduje, że na każdej z nich jest wyłaniana jedna osoba, która jest następnie odpowiedzialna za koordynowanie programu ze strony uczelni. Biorąc udział w cyklu, studenci poszerzają swoją wiedzę na temat zrównoważonego rolnictwa, bioróżnorodności i ochrony roślin.

W okresie 2016-2017, w poprzedniej edycji Agro Ambasador BASF, odbyły się trzy wycieczki i trzy wykłady, w których wzięło udział ponad 400 studentów.