Od 1 sierpnia, na dachu wrocławskiego hipermarketu Carrefour działają hotele dla zapylaczy. Jest to pierwsze schronienie dla zapylających owadów zaaranżowane przez Carrefour Polska w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Patronem inicjatywy jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Specjalne hotele dla dziko żyjących gatunków pszczół, trzmieli i innych owadów zapylających powstały na dachach hipermarketu Carrefour we Wrocławiu. Owady zapylające są niezbędne dla terenów zielonych w miastach. Zakłada się, że obecność hoteli powinna zwiększyć liczebność owadów, a w konsekwencji także owoców i kwitnących kwiatów w okolicy. Dzięki hotelom, owady w dużym mieście będą sobie mogły lepiej poradzić z brakiem miejsc do schronienia i do rozmnażania. 

Lokalne działania wspierające liczebność owadów są istotne z punktu widzenia ostatniego raportu IPBES — organizacji działającej pod auspicjami UN Environment. Wg jego ustaleń, istnieje realne zagrożenie, że w ciągu najbliższych kilku dekad z powierzchni ziemi mogą zniknąć setki tysięcy gatunków.

Wrocław jest już siódmymi miastem, w którym pojawiły się schronienia dla owadów w ramach akcji „Pszczele Hotele” Carrefour. Łącznie w ramach inicjatywy Carrefour, pojawiło się już 30 „Pszczelich Hoteli” dla miejskich owadów zapylających.

Działania „Pszczele Hotele” mają na celu wsparcie i ochronę dzikich pszczół w środowisku miejskim oraz wzmocnienie świadomości społecznej na temat pilnej potrzeby ochrony różnorodności biologicznej i miejskiego pszczelarstwa. 

Program ochrony pszczół jest polską inicjatywą, realizowaną w ramach globalnej strategii CSR Grupy Carrefour, której jednym z filarów jest ochrona bioróżnorodności (15 Cel Zrównoważonego Rozwoju [SDGs]). Zobowiązania Grupy w obszarze wyznaczonym przez zadania Celu 15, stanowią wytyczne do działań podejmowanych lokalnie, przez poszczególne krajowe oddziały firmy. Polskim działaniem w tym obszarze jest rozwijana od kilku lat sieć „Pszczelich Hoteli”.

Inicjatywa realizowana jest przez Carrefour we współpracy z firmą „Pszczelarz Kozacki”.

Carrefour Polska jest aktywnym uczestnikiem Partnerstwa SDGs "Razem dla Środowiska".

pszczele hotele grafika