8 marca, w siedzibie firmy BASF Polska, odbyło się kolejne spotkanie, poświęcone promowaniu praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym.

Tematem przewodnim wydarzenia było "ABC biodegradowalności – nowości technologiczne w domu, sklepie, kawiarni… i na polu".

Prowadząca spotkanie Anna Kołodziejczyk z Centrum UNEP/GRID-Warszawa zaprezentowała działania organizacji nakierowane na międzysektorową współpracę, realizowane w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska", a także rolę UN Environment w stymulowaniu globalnej dyskusji o zrównoważonym rozwoju.

Wyzwania dla GOZ w Polsce

Jednym z jego istotnych aspektów jest racjonalna polityka odpadowa, umożliwiająca domykanie obiegów (technicznego i biologicznego) w gospodarce, na co w swojej prezentacji zwracał uwagę prezes Stowarzyszenia Biorecykling, Andrzej Sobolak.

Wyraził on nadzieję, że o kwestiach związanych z GOZ będzie się kiedyś dyskutować równie intensywnie, co dziś o smogu - nie jest to zresztą wykluczone, bowiem przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej stoi ambitne zadanie zwiększania w najbliższych latach poziomów odzysku odpadów.

W osiąganiu unijnych celów recykling bioodpadów może odegrać istotną rolę. Zdaniem Stodolaka kluczową rolę w tym procesie odegra zmniejszanie dystansu między ekoinnowatorami - osobami wcześnie i chętnie wprowadzającymi w życie nowe rozwiązania prośrodowiskowe - a bardziej masowym rynkiem.

Nowe kubki, nowe folie

Kluczową rolę ekoprojektowania podnosili również eksperci firmy BASF Polska - Jarosław Muczek oraz Jakub Sąsiadek.

Przybliżali oni uczestnikom wydarzenia wilofunkcjonalne, biodegradowalne opakowanie z tworzyw sztucznych - Ecovio. Pokazywali również, w jaki sposób innowacyjność w zakresie produktów jednorazowych umożliwia organizację bardziej przyjaznych dla środowiska imprez masowych.

Jednym z nowych produktów oferowanych przez firmę jest cienka, biodegradowalna folia do ściółkowania, stosowana w rolnictwie. Producent deklaruje, że w porównaniu do tradycyjnej folii poliuterynowej m.in. przyczynia się do wzrostu plonów o 15-30%.

Nowa folia, coraz powszechniej stosowana np. w Hiszpanii czy Francji, zdała też pomyślnie testy na polskich polach.

Poszerzanie świadomości społecznej

W warsztatowej części spotkania intensywne dyskusje towarzyszyły pytaniom o to, czy potrzebujemy nowego znaku, informującego konsumentów o biodegradowalnym charakterze produktów, które kupują, a także o najskuteczniejszych sposobach na przekonanie ich do znaczenia oddzielania bioodpadów od pozostałych frakcji.

Uczestnicy mieli również okazję przekonać się w laboratorium BASF Polska o tym, że rozkład produktów biodegradowalnych nastepnuje znacznie szybciej, niż w wypadku tradycyjnych materiałów, wyprodukowanych z użyciem tworzyw sztucznych.

Partner wydarzenia: BASF Polska, Interseroh Zero Waste Soutions, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań.

Dyskusja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Europa Środkowa, Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020